Meer over medezeggenschap

Binnen de Cedergroep is medezeggenschap georganiseerd op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen. De wet beschrijft de verschillende bevoegdheden van ouders, leerlingen en personeel. Naast de wettelijk voorgeschreven onderdelen bestaat er een gezamenlijk kader voor de reglementen, die de vijf scholen hanteren.

De scholengroep kent een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). En op schoolniveau bestaan er Medezeggenschapsraden (MR). Voor meer informatie kunt u het Medezeggenschapsstatuut en het Reglement GMR bekijken of downloaden.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:

 • Simon Oosterbeek (HWC), voorzitter

 • Patienta Assen (HLW), lid personeelsgeleding
 • Brian van Eijk (VLC), lid personeelsgeleding
 • Wouter Essink (CSB), lid personeelsgeleding
 • Maaike Hoogesteijn (HLZ), lid personeelsgeleding
 • Theo van den Berg (CSB), lid vanuit Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP)

 • Brenda de Kort (HWC), lid oudergeleding
 • Patricia Overing (HLZ), lid oudergeleding
 • Houssain Sahmi (HLW), lid oudergeleding

 • Thomas Rous (HWC), lid leerlinggeleding
 • vacature lid leerlinggeleding
 • vacature lid leerlinggeleding

Gerelateerde documenten