Conrector onderwijs en organisatie - 0,8-1,0 fte

Per 1 augustus 2017

Het Hermann Wesselink College zoekt met ingang van het nieuwe schooljaar een

Conrector onderwijs en organisatie m/v 

 • voor 0,8-1.0 fte
 • zie school- en functieprofiel

 

 

School en organisatieprofiel

Het Hermann Wesselink College

Het Hermann Wesselink College is een christelijke school voor tweetalig vwo, gymnasium, atheneum, havo en (tweetalig) vmbo-t en is al 54 jaar een begrip in Amstelveen. De school telt rond de 1700 leerlingen, voor 2/3 deel afkomstig uit Amstelveen en voor 1/3 deel uit omliggende gemeenten. De vwo-afdeling is verreweg het grootst, de vmbo-t-afdeling het kleinst.

De school is opgedeeld in 5 teams van elk zo’n 340 leerlingen en 25 docenten. Dat maakt het voor leerlingen en docenten overzichtelijk en persoonlijk. We stellen hoge eisen aan leerlingen, maar ze kunnen ook rekenen op een intensieve en veelzijdige begeleiding. We vinden niet alleen een diploma belangrijk, maar hechten ook waarde aan de vorming van jonge mensen. Daarom organiseren we, zowel binnen als buiten de lessen, veel activiteiten voor en door leerlingen.

De school bereidt zich voor op totale en vervangende nieuwbouw op het huidige perceel. Dit betekent o.a. dat de school in de komende jaren letterlijk en figuurlijk in beweging is.

In het onderwijs op het HWC staat het leren van de leerling centraal, met veel extra keuzemogelijkheden. In ons leerplan nemen kunstzinnige en klassieke vorming, internationale oriëntatie, het β-onderwijs en sport een vooraanstaande plaats in. De school staat bekend om zijn goede examenresultaten. Onze visie is, dat leerlingen zich beter ontwikkelen als zij in toenemende mate zelf de regie over hun leerproces hebben; in zogenaamde ‘driehoeksgesprekken’ bespreekt de leerling zijn/haar eigen ontwikkeling met de mentor en de ouders. We gaan daarbij uit van de ‘groeimindset’: ieder kind kan leren en talenten ontwikkelen.

Op www.hermannwesselinkcollege.nl vindt u onder het kopje ‘onderwijs’ veel extra informatie over het onderwijs op onze school.

 

 

Functieprofiel

De functie

De conrector is verantwoordelijk voor de beleidsvelden onderwijs en organisatie. Hij stimuleert onderwijskundige ontwikkelingen en initieert nieuwe ontwikkelingen op basis van het schoolplan. Binnen de schoolleiding draagt hij ideeën daarover aan en voert het gesprek hierover met secties en teams. Hij is sparringpartner voor teamleiders en de zorg-coördinator. Samen bespreken zij de gewenste koers en brengen papier tot leven. Voor het beleidsveld organisatie zoekt hij naar de passende aansluiting tussen onderwijs en organisatie, zodat het primaire proces voor en in de klas optimaal mogelijk wordt gemaakt vanuit de ondersteunende processen. Hij geeft leiding aan het enthousiaste team OOP en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering binnen de school.

De context

De conrector wordt lid van het directieteam. De leden van het directieteam vormen samen met de teamleiders en de zorg-coördinator de schoolleiding. De verhouding tussen de schoolleiding en het directieteam is complementair en onderscheidend: beiden vullen elkaar aan en onderscheiden zich van elkaar, met name waar het de koers en de strategische keuzes van de school betreft. De rector is integraal verantwoordelijk. De andere conrector richt zich op het afdelingsbeheer, de leerlingbegeleiding, de aanname van leerlingen en pr en communicatie. Het Hermann Wesselink College kent daarnaast ook een aantal stafmedewerkers die zich bezig houden met onderwijs, onderzoek, personeel, financiën en facilitaire zaken. Het Hermann Wesselink College maakt deel uit van de stichting Cedergroep. Binnen deze groep wordt in toenemende mate samengewerkt. De aan te stellen conrector zal die samenwerking op de hem toevertrouwde thema’s ook tegenkomen.

De opdracht

De opdracht voor de nieuwe conrector bestaat uit:

 • Het borgen van de huidige situatie en waar nodig verbeteren van de onderwijskwaliteit. Het faciliteren en versterken van onderwijsontwikkelingen en –vernieuwingen, met bijzondere aandacht voor het tweetalig karakter van onze school en de verdere uitvoering van het ICT beleid.

 • Het bevorderen van eigenaarschap onder docenten en het zelfsturend vermogen van de teams en de secties waardoor samenwerking en draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen verder groeien.

 • Het begeleiden en ondersteunen en ontwikkelen van het team OOP bij de organisatie en planning van het onderwijs.

 • Het aandragen en uitvoeren van ideeën voor de versterking van de bedrijfsprocessen.

Selectie eisen

 • Academisch denk- en werkniveau.

 • Leidinggevende ervaring in het onderwijs, met name onderwijsontwikkeling en bedrijfsvoering.

 • Enthousiasme voor tweetalig onderwijs.

 • Affiniteit met en kennis van bedrijfsvoering.

Selectiewensen

 • Ervaring met het werken in een brede schoolgemeenschap.

 • Eerstegraads onderwijsbevoegdheid.

 • Iemand die zich voor langere tijd wil verbinden aan de school.

Persoonlijk profiel en competenties

Als conrector van de school bent u in staat om mensen te boeien en aan te spreken door een stijl van werken die zowel verbindend als gezaghebbend is. U bent in staat te luisteren naar de diverse geledingen in de school en weet groepen met elkaar te verbinden. Het HWC kenmerkt zich door een hoge mate van betrokkenheid van medewerkers, leerlingen en ouders. Binnen deze context bent u in staat draagvlak te creëren voor beleid en ontwikkeling, medewerkers uit te dagen en te bouwen aan een professionele cultuur.

De volgende kernwoorden typeren de persoonlijkheid van de conrector:

Duidelijk - verbinding – empathie - creatief – humor – dynamisch – lef

Kenmerkend voor de stijl van leidinggeven zijn:

Benaderbaar – teamspeler – inspirerend - draagvlak creërend – innovatief.

Als conrector geeft u, waar nodig, impulsen om de geformuleerde doelen te bereiken en benut de deskundigheid van anderen. U stimuleert initiatieven en vertaalt uw inzichten naar onderwijskundig beleid. U bent niet bang buiten uw comfortzone te treden. De complexiteit van het huidige onderwijs is u bekend. U vindt de balans tussen daadkracht en verbinding. U geeft kleur aan de koers van de school. U bent toegankelijk, transparant en stelt vragen.

Als conrector geeft u op duidelijke wijze leiding aan het team OOP. U bent een betrokken en betrouwbare collega binnen de schoolleiding en het directie team. U herkent zich in de christelijke identiteit van de school en wilt van daaruit werken.

U combineert een aanwezige en rustige persoonlijkheid met nuchterheid en ruimte. U bent zichtbaar in de school, toegankelijk en betrokken. U heeft gezag en weet van aanpakken.

Sollicitatie

U kunt reageren door voor 29 mei een brief met CV te sturen aan de rector, B. Kozijn, koz@hermannwesselinkcollege.nl Wilt u meer informatie? U kunt dan bellen met de school en vragen naar de rector. Een informatiepakker is op aanvraag beschikbaar. De 1ste sollicitatieronde vindt plaats op 6 juni. De 2de sollicitatieronde vindt plaats op 14 juni. Na de 2de sollicitatieronde vindt een ontwikkelassessment plaats. De vacature wordt zowel intern als extern aangeboden.