Docent filosofie - 0,55 fte

Per direct

Het HLZ zoekt zo spoedig mogelijk

Een enthousiaste docent filosofie (m/V)

  • het betreft een eerstegraads functie
  •  0,55 fte

Op het Hervormd Lyceum Zuid duren de lessen 45 minuten, d.w.z. 1,0 fte =27 lesuren van 45 minuten.

De docent filosofie zal 15 vaklessen filosofie verzorgen voor de havo-4 en -5 en vwo-5 en -6 klassen.

Geïntresseerde kandidaten die beschikken over de juiste bevoegdheid wordt verzocht om per brief of e-mail te reageren.

Sollicitaties worden gericht aan de conrector mevrouw drs. R. Bootz-Sluman:
Hervormd Lyceum Zuid
Brahmsstraat 7
1077 HE Amsterdam

020-6627983
E-mail: BTZ@hlz.nl