Hervormd Lyceum Zuid

Hervormd Lyceum Zuid

Voor Elkaar

Verscholen tussen het groen van de componistenbuurt in Amsterdam Zuid ligt een fraai schoolgebouw, vormgegeven in de bouwstijl van de befaamde Amsterdamse School: het Hervormd Lyceum Zuid. Binnen de vertrouwde muren van deze school kent iedereen elkaar. Daardoor is er een hechte band tussen leerlingen, docenten, de schoolleiding en het ondersteunend personeel.
De school aan de Brahmsstraat dateert van 1936. De wortels van de school reiken nog verder terug, naar de plek waar nu de Nederlandsche Bank staat en het jaar 1929, toen er behoefte was aan gericht protestants onderwijs. De Hervormde school had vanaf het begin een open karakter. Dat is altijd zo gebleven. Het HLZ is nu een algemeen-christelijke scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium met leerlingen en docenten met verschillende achtergronden. Respect voor de eigenheid en diversiteit van allen die aan de school bijdragen, kenmerkt de school. Een veilige en respectvolle omgeving staat voorop.

Leerlingen komen op school om iets te leren en zichzelf te ontwikkelen, van de brugklas tot het eindexamenjaar. Ze groeien door, van jonge kinderen tot zelfstandige wereldburgers. Het HLZ stimuleert hun groei in kennis, talent, creativiteit, eigenheid, samenwerking en verantwoordelijkheid.

Naast de intellectuele en cognitieve ontwikkeling hebben wij ruime aandacht voor de sociale samenhang mede vanuit de christelijke basis van de school. Van iedere leerling wordt, naast de schoolresultaten, een portfolio bijgehouden, waarin de activiteiten van de leerlingen op sociaal gebied staan vermeld. Er zijn ook diverse activiteiten die de samenwerking bevorderen zoals kennismakingsdagen in klas 1, activiteitenweek en buitenlandse studiereizen.

De school staat niet op een eiland, maar maakt deel uit van de wereld. Het mondiale venster en de ontwikkeling tot goed burgerschap horen bij het schoolleven en het curriculum op het HLZ. We willen het beste uit de leerlingen halen en hun focus op het positieve richten. Het HLZ kent jaarlijks een aantal Goede Doelen om actief onderwijs en schoolgaande kinderen in de Derde Wereld te ondersteunen en mondiale bewustwording te bevorderen.

Op het HLZ vinden we coaching voor elk type leerling belangrijk. Voor de begeleiding van leerlingen staat een team van mentoren, afdelingsleiders en een zorgcoördinator klaar zodat achterstanden kunnen worden ingehaald, barrières kunnen worden overwonnen en alle leerlingen gelijke kansen hebben om hun diploma te behalen.

Ontoelaatbaar gedrag, zoals pesten, wordt vroegtijdig aangepakt en niet getolereerd op het HLZ. De school organiseert het onderwijs, begeleidt de leerlingen en corrigeert ongewenst gedrag. Onderwijs is altijd vatbaar voor verbeteringen. Onze school speelt voortdurend in op veranderingen die het onderwijs en de leerlingen ten goede komen. De groei, ontwikkeling en leerresultaten van de leerlingen staan voorop. De school schept de voorwaarden, waaronder een veilige leeromgeving. Een voordeel is dat de school met ruim 900 leerlingen overzichtelijk is.

Het HLZ stelt zichzelf de opgave om bij de organisatie van het onderwijs, het uitvoeren van de lessen en het contact met de leerlingen en ouders doelgericht te werken. Dit wil zeggen dat we de schooltijd nuttig besteden en zorgvuldig omgaan met talent, energie en werktijd. Van de leerlingen wordt eveneens verwacht dat zij doelgericht met hun schoolcarrière bezig zijn: op tijd hun opdrachten inleveren, interesse hebben voor de vakken, respect hebben voor de docenten en de juiste motivatie en werkhouding tonen.

De betrokkenheid van ouders vinden wij heel belangrijk. Zij kunnen de motivatie in belangrijke mate stimuleren en leerresultaten bevorderen. Dit zal de prestaties en het onderwijs ten goede komen. Zo werken wij met elkaar aan goed onderwijs. Dat is wat wij willen en bieden in ons sfeervolle schoolgebouw onder de groene bomen, waar velen graag nog eens terugkeren.


Contact

  • Brahmsstraat 7
  • 1077 HE Amsterdam
  • Tel: 020-662 79 83
  • Fax: 020-679 71 46
  • E-mail: info@hlz.nl
  • Website: www.hlz.nl
Verantwoording