Hermann Wesselink College

Hermann Wesselink College

Een school waar iedereen gelijk is en niemand hetzelfde

Het Hermann Wesselink College (HWC) is een christelijke scholengemeenschap voor tweetalig vwo, gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t met ongeveer 1600 leerlingen. We zijn een school met oog voor de gelijkwaardigheid van leerlingen en de erkenning dat er verschillen zijn in aanleg en belangstelling. De school is een veilige plek waar leerlingen met hun eigen mogelijkheden leren omgaan. Ze verwerven er kennis, vaardigheden en inzicht. En ze leren zich zelfstandig, verantwoordelijk en sociaal gedragen. Onze didactiek is activerend en motiverend. We staan voor gestructureerd en samenhangend onderwijs met diepgang. De begeleiding en de overige activiteiten passen bij de verscheidenheid aan talenten van leerlingen en medewerkers. Het leren van de leerling in een krachtige leeromgeving staat bij ons centraal. 

We kennen een teamstructuur, met per team een aantal klassen en een groep vaste docenten. Binnen de teams werken we aan de vernieuwing van het onderwijs, aan resultaatverbetering en geven we vorm en inhoud aan de leerlingbegeleiding. Onze school staat ook voor bètavakken, kunst en cultuur, internationale oriëntatie en het talenonderwijs, met een specifieke uitwerking in het tweetalig vwo. We hebben een luisterende houding en gaan respectvol om met verschillen in cultuur en levensovertuiging. Ons jaarthema HCW-united staat symbool voor het zoeken van de dialoog met alle betrokkenen en de aandacht voor geestelijke waarden. 


Contact

Verantwoording