Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert

Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert

Kom maar op!

De CSB is een middelgrote school met ongeveer 840 leerlingen en 90 medewerkers. De school is groot genoeg voor een breed onderwijsaanbod en klein genoeg voor het ontstaan van een gezellige sfeer waardoor een leerling zich thuis voelt en men oog voor elkaar heeft.
Alle leerlingen met een mavo-, mavo/havo-, havo- en havo/vwo-advies zijn welkom, ongeacht hun geloofsovertuiging. Het van oorsprong christelijke karakter van de school komt vooral tot uiting in de manier waarop wij met elkaar omgaan: met respect voor elkaars levensovertuiging.

De kernwaarden van de CSB zijn: Amsterdams, Ondernemend, Resultaatgericht, Ambitieus en Dynamisch.

Amsterdams
Wij staan voor de Amsterdamse wapenspreuk: “Heldhaftig Vastberaden Barmhartig”. We zijn een dwarsdoorsnede van de Amsterdamse bevolking en daar zijn we trots op.

Ondernemend
Onze school heeft een actieve basishouding en is daarnaast voortdurend in beweging. We zijn proactief, nemen initiatieven en anticiperen op veranderingen. We spelen in op relevante maatschappelijke issues en nemen daarin onze verantwoordelijkheid. We stimuleren onze leerlingen dat ook te doen.

Resultaatgericht
Waar we aan beginnen, maken we ook af. We zijn kritisch op onszelf en onze leerlingen als de inspanning en de sfeer niet bijdragen aan het resultaat. De leerlingen zijn meer waard dan hun diploma.

Ambitieus
We zijn voortdurend in beweging. We gaan de competitie op een sportieve manier aan. Als we er zijn, gaan we weer verder. We kennen geen eindstation.

Dynamisch
De goede sfeer op onze school wordt vooral bepaald door de aanwezigheid van veel verschillende achtergronden, maar ook door de verschillende buitenschoolse activiteiten en schoolreizen.


Contact

Verantwoording