Een nieuw schoolgebouw voor HWC

Een nieuw schoolgebouw voor HWC 27 januari 2016

De heer Bert Kozijn, die sinds 1 juli jl. rector is van het Amstelveense Hermann Wesselink College (HWC), is duidelijk over de nieuwbouwplannen. “De school moet duurzaam worden en bovenal aansluiten bij ons onderwijs. Denk aan internationalisering en talentontwikkeling.” Uiteraard wil school zoveel mogelijk vierkante meters voor het onderwijs, maar het gaat Kozijn er meer om wat de fysieke omgeving straks leerlingen en docenten biedt. Hoe ondersteunt de ruimte de leerdoelen? Over die concrete inhoud gaat school zich de komende tijd buigen, maar de gemeenteraad moet nu eerst een startbesluit nemen over de locatie. Wordt het gefaseerde nieuwbouw op de plek waar de school nu staat of komt de school op de achterliggende sportvelden?

Nog middenin het proces
Kozijn: “We zitten middenin het proces om te komen tot nieuwbouw. Er is veel draagvlak voor een nieuw schoolgebouw, ook vanuit de politiek. Dat draagvlak is een logisch gevolg van een kostenvergelijking tussen rennovatie en nieuwbouw en huidige eisen die worden gesteld aan een schoolgebouw. Voor wie het niet weet: ons gebouw is nu al bijna 40 jaar oud. Hoognodig toe aan vernieuwing dus. Dat vindt het stadsbestuur en de gemeenteraad ook. Zo is er overal nog enkel glas, sowieso is het gebouw er klimaattechnologisch niet goed aan toe. We zijn dus heel blij met nieuwbouw.” Als er gekozen was voor rennovatie zou de school weer een paar jaar mee kunnen. Dat kost echter veel geld voor iets tijdelijks, zodat nieuwbouw loont. Kozijn: “We zouden bij rennovatie namelijk tijdelijk moeten verhuizen, dat kost geld. Net zoals de tijdelijke locatie geschikt maken voor onze leerlingen en dat pand daarna weer aanpassen voor de nieuwe gebruiker.”

Voor de zomer duidelijkheid over locatie
Er liggen nu twee opties op tafel: nieuwbouw op de sportvelden dichtbij het HWC of gefaseerde nieuwbouw op de huidige locatie. Uiteraard zijn er voor- en nadelen aan elk scenario. Kozijn: “Het voordeel van bouwen op de sportvelden is dat het een open plek is. Dat bouwt makkelijker en sneller. Een groot nadeel is natuurlijk dat we dan geen sportvelden hebben. Dat geldt ook voor de Amstelveens sportverenigingen die hier gebruik van maken. Dat maakt het een complexe optie, iedereen wil wel blijven sporten. De gemeente zou dan moeten kijken naar uitwijkopties. Het voordeel van de andere optie; gefaseerde nieuwbouw waar we nu zitten, is dat we gewoon kunnen blijven sporten. De bouw start dan ergens op het schoolterrein, waarna leerlingen hiernaartoe verhuizen. Als de eerste fase af is, kan het oude gedeelte dan worden afgebroken. Het is echter niet ideaal om zo dicht bij de leslokalen te bouwen. Ook geldt er een langere bouwtijd omdat het gefaseerd moet, dat kost wel iets meer geld. Gelukkig zijn er hele slimme oplossingen, waardoor gefaseerde nieuwbouw op de huidige plek wel goed mogelijk is. Aan de Van der Hooplaan kunnen we een mooi en toonaangevend schoolgebouw neerzetten, dat toegevoegde waarde heeft voor de Amstelveense samenleving. Als de nieuwe school op de sportvelden komt, zijn we verscholen in het groen.”

Studies naar locatie
De gemeente die natuurlijk formeel gaat over de huisvesting verricht nu een nadere studie op de voor- en nadelen van de beide locaties. Kozijn: “De schoolleiding kan met beide opties leven, maar mijn hart klopt wel sneller voor de huidige locatie van de school. We maken op die manier zichtbaar onderdeel uit van Amstelveen.” Ergens voor de zomer verwacht HWC een besluit van de gemeenteraad van Amstelveen. Dat besluit wordt genomen op basis van een voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Daarna zijn er nog vele stappen die de gemeente moet zetten, denk aan de inspraakprocedure voor bewoners en organisaties en de formele aanbesteding. Tussen het besluit en de eerste schop in de grond zit minimaal een jaar.

Wat is nu de belangrijkste uitdaging?
Kozijn: “Het moet echt een onderwijsgebouw worden. De plek waar ik zit is onbelangrijk. De school moet onderwijs uitademen, het moet helemaal ingericht zijn op de toekomst en de manier waarop we de volgende decennia les willen geven. Het gebouw moet de komende dertig tot veertig jaar mee. Niemand kan het onderwijs van de toekomst helemaal voorspellen, het is dus de uitdaging om dit toch zo goed mogelijk te doen. En dan willen we ook nog rekening houden met waar onze school en onze leerlingen nu mee bezig zijn. Denk aan talentontwikkeling en internationalisering. Voor onze school belangrijke thema’s, maar hoe geef je dat heel goed vorm? Daar moeten we op school aandacht aanbesteden met elkaar.” Kozijn: “Natuurlijk willen we zoveel mogelijk vierkante meters, maar het gaat ook nadrukkelijk om de kwaliteit. Wat willen we precies met die ruimtes, welke leerdoelen willen we bereiken en hoe flexibel kan dat zijn? En kunnen we partners van buiten de school betrekken die nu al belangrijk zijn voor ons onderwijs? Dat zijn vragen waar we ons over kunnen buigen als de locatie duidelijk is. Dat doen we dan natuurlijk met alle geledingen, zoals de leerlingenraad.”

En dan is de nieuwe school gereed…
Met een flink aantal slagen om de arm wil de rector hier wel iets over zeggen. Kozijn: “Ergens in 2018? Hier geldt natuurlijk wel: de wens is de vader van de gedachte. De relatie met de gemeente Amstelveen is in ieder geval zeer prettig, we zijn in goed overleg. Dat biedt hoop voor de toekomst.”