Uitgelicht

Uitgelicht 25 februari 2016

Geslaagde open avonden

De open dagen en avonden waren voor de Cedergroep een groot succes. Een hoge opkomst en heel veel enthousiaste ouders en leerlingen. Twee scholen uitgelicht die de open dagen er al op hebben zitten.

Op zaterdagochtend 6 februari en donderdagavond 11 februari hield het HWC Open Huis voor leerlingen van de basisschool. “Beide dagen zijn erg goed bezocht, in totaal hebben we wel bijna twaalfhonderd informatiemappen uitgedeeld!” vertelt Bert Kozijn, rector van het HWC. De Open Huizen van het HWC kennen een vaste indeling: bezoekers krijgen informatie over de specifieke vakken, over de begeleiding van leerlingen en in de aula vindt tweemaal een uitgebreide presentatie over de school plaats. “Tijdens de Open Huizen hebben we veel aandacht gegeven aan de speerpunten van onze pr-campagne: ‘talentontwikkeling, internationalisering en leerlingbegeleiding’”, licht Bert Kozijn toe. Twee dingen vielen op: het aantal leerlingen uit groep 7 dat alvast een kijkje komt nemen lijkt toe te nemen. Kozijn: “Daarnaast kregen we dit jaar ook bezoek van veel Amsterdamse basisschoolleerlingen. Hun ouders lijken niet goed raad te weten met de in hun ogen ingewikkelde lotingsprocedure in Amsterdam.” Tot aan de krokusvakantie zijn er nog lesjesmiddagen en voorlichtingsavonden van het tweetalig vwo/gymnasium en het tweetalig vmbo-t. De inschrijvingsprocedure start gelijk na de krokusvakantie op maandag 7 maart.

En hoe verliep het op het VeenLanden College? Daar vonden op donderdag 21 januari (Vinkeveen) en op dinsdag 26 januari 2016 (Mijdrecht) de open avonden plaats. Nieuwsgierige, soms nog wat afwachtende leerlingen uit groep 8 verkenden voorzichtig de school en keken hun ogen uit. Hun al net zo geïnteresseerde ouders/verzorgers konden al hun vragen kwijt en kwamen alles te weten over het bruisende VeenLanden College. Over Anglia, Delf, de sportklas, het Entreprenasium en het nieuwe onderwijsprogramma Science. Alle collega’s en leerlingen genieten nog na van de goede sfeer die heerste op de open avonden. Het was dan ook geen verrassing dat ook de erop volgende lesjesmiddag van woensdag 10 februari 2016 zeer goed bezocht was.