Interview HLW-rector Hans van Dokkum

Interview HLW-rector Hans van Dokkum 25 februari 2016

‘Goede professionele docenten maken het verschil’

Scholing is én blijft onmisbaar voor de professionalisering van docenten. Op de afzonderlijke scholen van de Cedergroep is er de laatste jaren dus ook hard gewerkt aan een goed nascholingsprogramma. “Maar vaak was het nog te versnipperd over de verschillende scholen”, legt HLW-rector Hans van Dokkum uit. Om nog meer docenten van het aanbod te kunnen laten profiteren, gaat in september een heuse ‘bovenschoolse’ Cederacademie van start.

Uitdagen en motiveren
Een academie? Is dat niet een beetje overdreven? “Nee hoor”, vertelt Hans van Dokkum enthousiast, “ik houd me binnen de Cedergroep bezig met het thema professionalisering; uit eerdere ervaringen weet ik wat zo’n academie voor een school kan betekenen. Dat wilde ik hier ook!” De Cedergroep heeft de ambitie om in het najaar van 2016 de Cederacademie van start te laten gaan. Met een veelzijdig aanbod op het gebied van bijvoorbeeld kwaliteitszorg, pedagogisch handelen, nieuwe docenten en administratie wil zij het hele team uitdagen en motiveren om deel te nemen. “De cursussen en trainingen worden gegeven door internen, maar ook door externen”, legt Van Dokkum uit. “Het mooie is dat je als docent werkt aan je eigen professionalisering en tegelijkertijd andere collega’s ontmoet. Als het goed is inspireer je elkaar en gaat de trein vanzelf rijden.”

Passend aanbod
Om het aanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoefte van de medewerkers van de scholen, is ervoor gekozen om tussen de krokus- en de meivakantie van 2016 de scholingsbehoefte te inventariseren. “We bieden een lijst aan met mogelijke cursussen, leernetwerken en trainingen. Denk aan digitalisering, klassenmanagement, maar ook bijvoorbeeld aan mindfullness in de klas.” Hans van Dokkum hoopt daarmee het enthousiasme van de docenten aan te wakkeren, maar mensen kunnen natuurlijk ook zelf met ideeën komen. Van mei tot september 2016 vindt onder een projectleider de uitwerking plaats en na de herfstvakantie gaat de academie echt van start. “Twee rondes van vier avonden voor de krokus en daarna herhalen we dat”, legt Van Dokkum uit.

Scholingsbehoefte
“Professionalisering staat natuurlijk niet op zichzelf”, vervolgt Van Dokkum. “Het is belangrijk dat deze aansluit bij het functioneren en de beoordeling van onze medewerkers. Wat heeft iemand nog nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen? Waar liggen iemands behoeftes? Daarop maken we samen een passend nascholingsprogramma.” Daarnaast gaat professionalisering niet alleen om de individuele ontwikkeling van docenten en ondersteunend personeel, maar ook om de schoolorganisatie als geheel. Waar wil je als school over vier jaar staan? Van Dokkum: “Het is dus ook echt onze ambitie om met elkaar een goed en gedegen schoolplan te ontwikkelen, waaruit een logischerwijze, schoolbrede nascholing volgt.”

Heel gewoon
Hans van Dokkum is gedreven en kan niet wachten om te beginnen. “Het is wel gebleken dat goede professionele docenten het verschil maken voor de klas. Het houdt elkaar in beweging, dat is mooi. Ik hoop dat de Cederacademie zo inspireert en het vuur bij mensen aanwakkert, dat over een tijdje docenten het heel gewoon vinden om zichzelf te ontwikkelen. Daar gaan we voor!”