Van de voorzitter

23 maart 2016

De basis voor hun toekomst

Als je tien jaar geleden de klaslokalen van onze scholen binnenkeek, zag je docenten ingewikkelde formules en lange zinnen op het schoolbord schrijven. Leerlingen deden hun best een volgorde in de aantekeningen te ontdekken en konden met goed geluk het handschrift van de docent lezen. Dat is vandaag de dag wel anders.

Gelukkig maar. Het schoolbord is ingewisseld voor digiboards, de rode pen vervangen door softwareprogramma’s, leerlingen leveren hun verslagen digitaal in en de lesstof is grotendeels digitaal beschikbaar. De technologische ontwikkelingen voltrekken zich in rap tempo en dat betekent dat we als Cedergroep daar passend beleid op moeten maken; we zullen een nieuwe koers gaan varen. Elke leerling die onze school verlaat, moet een rugzak vol digitale kennis en vaardigheden meekrijgen. Het is immers de basis voor hun toekomst.

Onderwijs 2032
Door ICT als een van de speerpunten van ons onderwijsbeleid te maken, sluiten we nauw aan bij het advies van het platform Onderwijs 2032. Op 23 januari 2016 presenteerde het platform zijn eindadvies, dat betrekking heeft op de veranderende samenleving en de consequenties voor het onderwijs. Een van de kenmerken waar volgens het platform het onderwijs van de toekomst aan moet voldoen is dat leerlingen de kansen van de digitale wereld leren te benutten.

In de huidige informatiesamenleving groeien leerlingen op met (digitale) media. Maar dat betekent niet dat het duiden van digitale informatie vanzelf gaat. Daarom wil het platform hier in de kern van het onderwijs aandacht aan besteden. Het gaat om werken en leren in de digitale wereld en leren omgaan met nieuwe technologieën. Deze ‘digitale geletterdheid’ bestaat uit vier onderdelen: basiskennis van ICT, informatievaardigheden (is informatie betrouwbaar?), mediawijsheid en computational thinking (begrijpen hoe een computer werkt). Het vak digitale geletterdheid is een van de vakken in het nieuwe curriculum dat het platform voorstelt.

Projectgroep op kop
Daar willen we als Cedergroep graag bij aansluiten, maar dat vraagt natuurlijk het nodige van onze docenten en leerlingen. Daar gaan we bij helpen. Om te kijken hoe het met onze infrastructuur gesteld is, waar we heen willen en hoe we daarop ons beleid aanpassen, hebben we een ICT-projectgroep in het leven geroepen die zich hier de komende twee jaar over zal buigen. Voorzitter van de projectgroep Bert Kozijn vertelt er meer over in deze nieuwsbrief.

Gezamenlijke visie
Inmiddels zijn de krijtjes allang verdwenen en is iedere docent en leerling vertrouwd met de digitale leeromgeving. We zijn als Cedergroep aardig op weg: computerlokalen, digiboards, de start van een laptopklas op het HWC, het vak robotica op VWO Universalis (HLZ) en de cursus ‘Digitale didactiek’ op de VLC Academie/Cederacademie. U leest in deze nieuwsbrief meer over deze mooie voorbeelden. Om ICT nog meer in ons onderwijs te integreren, gaan we de komende jaren hard aan de slag om onze infrastructuur volledig op orde te hebben en een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Onze ambitie is niet gering: we willen als Cedergroep in de toekomst koploper worden. Maar nu eerst handen uit de mouwen, zodat we over een tijdje volmondig kunnen zeggen: ‘Ja, we zijn klaar voor onze ICT-toekomst!’