Interview Bert Kozijn

Interview Bert Kozijn 23 maart 2016

Projectgroep maakt zich hard voor ICT

‘Als je het over de ontwikkeling van het onderwijs hebt, kom je altijd uit op ICT’, stelt rector Bert Kozijn van het Hermann Wesselink College. Goed, de urgentie is dus hoog. Maar hoe is het eigenlijk gesteld bij de Cedergroep? Staat digitalisering bij elke school hoog op de agenda?

Om dat uit te zoeken, liet de Cedergroep eind vorig jaar een extern onderzoek uitvoeren, dat intern met een aantal direct betrokkenen is besproken. ‘We zien dat voor alle scholen de relevantie om ICT in het onderwijs te integreren, hoog is’, legt Kozijn uit. ‘Alleen de ene school is verder dan de andere.’ Er zijn scholen die veel experimenteren, waar docenten actief met vragen komen en waar leerlingen bijvoorbeeld al een eigen device in de klas hebben. En er zijn scholen waar de vanzelfsprekendheid om dit binnen het onderwijs te integreren minder groot is. ‘Ik verbind daar geen kwaliteitsoordeel aan’, vertelt Kozijn. ‘Het gaat erom dat we samen gericht verder kijken naar ieders infrastructuur. Waar staat een school op dit moment? Welke vraagstukken spelen er en hoe kunnen we daar, als Cedergroep, bij helpen?’

Gezamenlijke projectgroep
Om dit op te pakken, is er een projectgroep in het leven geroepen waarin vanuit elke school een aantal afgevaardigden zitten. Een ICT-docent of -beleidsmedewerker bijvoorbeeld. Kozijn is voorzitter vanuit het College van Rectoren van de Cedergroep. De komende twee jaar buigt de projectgroep zich over de vraag hoe de ICT-infrastructuur op de scholen nog verder ontwikkeld kan worden. ‘Daar ligt natuurlijk een heel belangrijk vraagstuk aan ten grondslag’, vervolgt Kozijn ‘hoe kunnen we docenten optimaal bedienen door goede randvoorwaarden te creëren, en hoe kunnen we leerlingen zo optimaal mogelijk laten leren?’ Daar gaan we ons de komende tijd hard voor maken.

Lef en durf
‘Er is wel sprake van enig ongeduld bij docenten’, zegt Kozijn ‘velen zijn er al actief mee bezig, maar het gaat hen soms niet snel genoeg. Dat begrijp ik.’ Het hebben van bijvoorbeeld een persoonlijke device klinkt mooi, maar is volgens Kozijn nog te statisch. Pas dan begint het leren pas. ‘Binnen ICT moet de leerstof aangepast worden op de individuele leerling’, aldus Kozijn. ‘Dat gebeurt nu al in verschillende vormen, maar het mag sterker op gang gebracht worden. Daar is lef voor nodig, en durf. Misschien moeten we in de toekomst wel methodes loslaten?’ Hij aarzelt even. ‘Maar dat zeg ik met enige voorzichtigheid, dat is natuurlijk heel spannend.’

Infrastructuur en oefenplekken
Over twee jaar hoopt Kozijn met de projectgroep een sterk gedeelde missie en visie over ICT in het onderwijs te hebben ontwikkeld. Hij zet in op een verbeterde infrastructuur en meer oefenplekken, waar volop geëxperimenteerd kan worden. ‘Maar het mooiste is natuurlijk dat het binnen de scholen sterk leeft. Dat moet gewoon.’