Het VeenLanden College doet het goed!

Het VeenLanden College doet het goed! 21 april 2016

De prognose van het aantal brugklasleerlingen voor het schooljaar 2016-2017 was nog geen 300 nieuwe leerlingen. Na de eerste inschrijving staat de teller nu al op 333. En nog druppelen de leerlingen elke dag binnen. Opvallend is een stijgende belangstelling voor het VeenLanden College uit de buitengebieden.

Conrector Jannetje ter Punt bezoekt in deze periode alle basisscholen voor de zogenaamde ‘warme overdracht’. Samen met collega Lydia Elbertsen bespreekt ze met de leerkrachten de groep 8 leerlingen die zich hebben aangemeld. Wat zijn hun valkuilen, welke handelingsadviezen zijn er, welke aandachtsgebieden? Soms komen ook de omstandigheden waarin leerlingen opgroeien aan de orde.
Jannetje: “Tijdens deze ‘warme overdracht’ vraag ik aan leerkrachten wat zij van ouders en leerlingen over onze school hebben teruggekregen. Wat ik merk, is dat de leerkrachten van de basisscholen hun leerlingen met een goed gevoel bij ons achterlaten; zij horen positieve geluiden over onze school. Wat betreft de open avond in Mijdrecht krijg ik terug dat ouders en leerlingen het te druk vonden. Zij vragen zich af of het niet mogelijk is twee open avonden te houden. Lastig, want tegelijkertijd willen de ouders de lesjesmiddagen van Vinkeveen en Mijdrecht liever niet op hetzelfde moment. Genoeg stof dus om over na te denken. Voorlopig kunnen we terugkijken op een geslaagde inschrijving waarbij de belangstelling voor het Entreprenasium, de Sportklas en de Scienceklas aanzienlijk was.”