Interview ouder GMR

Interview ouder GMR 21 april 2016

Ouder Patricia van Uchelen zit in de GMR van de Cedergroep. In hoeverre houdt de GMR zich bezig met het plaatsingsbeleid? En wat vindt zij er eigenlijk zelf van?

Hoe vertegenwoordig je de groep – soms bezorgde – ouders?
“Laat ik vooropstellen dat ik twee petten draag: die van ouder en die van lid van de GMR en MR op het HLZ. Als ouder maak ik me zorgen over het matchingsysteem dat sinds twee jaar wordt gehanteerd. Voorheen kon je tijdens de aanmeldingsweken dagelijks op de websites van de scholen zien hoeveel inschrijvingen er waren; op die manier kon je zelf de keuze maken of je het aandurfde je kind op de school van je eerste keus in te schrijven.

Met het nieuwe systeem gaat het heel anders: er wordt van de ouders verwacht om keuzelijsten van wel twaalf scholen te maken. Dat is een hele klus, je moet nu meer scholen bezoeken tijdens de steeds drukker bezochte open avonden. Tot op de dag van bekendmaking op welke school je kind geplaatst is, kun je nergens zien hoeveel aanmeldingen er op de scholen zijn: een grote blackbox dus. Vervolgens is de kans vele malen groter dat je niet op een school van je eerste keuze terecht komt dan voorheen.

En je andere pet?
“Vanuit mijn rol als lid van de GMR wil ik natuurlijk dat alle scholen van de Cedergroep financieel gezond zijn; goed gevulde klassen genereren meer inkomsten. Daarom zie ik voor de Cedergroep wel voordelen van het nieuwe systeem: deze centrale loting geeft meer garantie dat er meer leerlingen worden aangemeld door middel van de keuzelijsten, zodat de eerste klassen goed gevuld worden.”

Hoe communiceert de Cedergroep naar ouders?
“Je moet je als ouder vooraf goed inlezen. De belangrijkste informatie komt vanuit de websites van de gemeente, de OSVO (vereniging van Amsterdamse schoolbesturen) en de scholen. In de GMR krijgen we van Jonna Merkx altijd de laatste informatie te horen. Daarnaast hebben we als ouders van de MR onderling veel contact. Zo vinden we het handhaven van de broertje/zusje-regeling heel belangrijk, daar zetten we ons echt voor in.”

Want hoe is de plaatsing bij jouw kinderen verlopen?
“Bij mijn oudste twee dochters was deze centrale loting nog niet aan de orde, zij zijn op de school van hun keuze geplaatst. Mijn jongste zit nu in groep 8 en wil graag naar het VWO Universalis op het HLZ. Ze maakt zichzelf nog een beetje zorgen of ze wordt ingeloot, maar ik denk dat ze hier zeker is van een plaats vanwege de broertje/zusje-regeling. Dat is een hele geruststelling. Sommige ouders en kinderen zijn helemaal uitgeput van het bezoeken van open dagen en verkeren daarna in grote onzekerheid op welke school hun kind geplaatst wordt. Dat zou toch anders moeten kunnen?”