Staat van het Onderwijs

Staat van het Onderwijs 21 april 2016

‘De Staat van het Onderwijs’ is op 13 april jl. door de Onderwijsinspectie gepresenteerd en laat de nieuwste trends en ontwikkelingen zien in het onderwijs. Een van de conclusies is dat de kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen steeds groter wordt. De toename van categorale scholen – in het bijzonder de categoriale gymnasia, maar ook aparte vwo-scholen – draagt wat de Cedergroep betreft niet bij aan gelijke kansen voor elk kind. Wij kiezen dus bewust voor brede scholengemeenschappen waarin leerlingen de mogelijkheid krijgen te groeien en door te stromen naar een hoger onderwijsniveau. Dezelfde kansen voor elk kind!

Bekijk hier de animatie ‘De Staat van het Onderwijs’.

Meer lezen over dit onderwerp?

  1. Samenvatting ‘De Staat van het Onderwijs’.

  2. Nieuwe site van het ministerie van OCW over trends en ontwikkelingen in het onderwijs.

  3. Onderwijsinspectie over kansenongelijkheid.

  4. Digitaal magazine van bijeenkomst op woensdag 13 april ‘Staat van het Onderwijs’.