Renske Bootz-Sluman nieuwe rector Hervormd Lyceum Zuid

Renske Bootz-Sluman nieuwe rector Hervormd Lyceum Zuid 23 mei 2016

Het College van Bestuur van de Cedergroep is verheugd dat mevrouw drs. Renske Bootz-Sluman (51 jaar) vanaf het schooljaar 2016-2017 de nieuwe rector van het Hervormd Lyceum Zuid (HLZ) wordt. Mevrouw Bootz volgt de interim-rector op, de heer Freek Polter, die het afgelopen schooljaar het HLZ geleid heeft.

Mevrouw Bootz heeft ruime leidinggevende ervaring in het voortgezet onderwijs. Zo is zij momenteel teamleider tweetalig-vwo van Het Schoter in Haarlem. Eerder was zij rector van het Luzac Lyceum in Haarlem.

Mevrouw Bootz is een verbindend schoolleider met een passie voor onderwijs. Zij heeft in het bijzonder expertise op het gebied van het versterken van onderwijskwaliteit. Met deze capaciteiten zal zij vanuit de dialoog met medewerkers de professionele cultuur en het onderwijs op het HLZ verder ontwikkelen. Haar academische achtergrond (Slavische Taal- en Letterkunde en beëdigd tolk/vertaler) en haar brede maatschappelijke interesse sluiten aan bij de leerlingen en de ouders van het HLZ. Mevrouw Bootz is met haar expertise niet alleen een aanwinst voor het HLZ, maar ook voor het rectoren team binnen de Cedergroep.

Mevrouw Bootz kijkt ernaar uit om als rector de eindverantwoordelijkheid voor de school te dragen.

Voor vragen over de aanstelling van mevrouw Bootz kunt u contact opnemen met de voorzitter van het College van Bestuur, mevrouw Jonna Merkx via secretariaat@cedergroep.nl.