Van de voorzitter

Van de voorzitter 25 mei 2016

In deze tijd van het jaar gonst het door de gangen: ‘examentijd!’ Examenleerlingen lopen geconcentreerd en gespannen door de gangen, nog een laatste blik in hun boek. Gaan we slagen en kunnen we al voorzichtig vooruitblikken naar een zon- en feestvakantie? Voor docenten is deze periode minstens zo spannend: verloopt alles volgens protocol? Hoe is de kwaliteit van de examens? En scoren de leerlingen wel naar vermogen?

Een thema als ‘burgerschap’ lijkt dan wat op de achtergrond te verdwijnen. Dat is echter schijn, want de lesstof en burgerschap zijn altijd nauw verbonden. Een mooi voorbeeld is het interview in de Volkskrant, waar een eindexamenleerling de relatie legt tussen zijn activiteiten bij het LAKS en zijn voorbereiding en het resultaat van zijn examen maatschappijleer. Ook Aleid Truijens benadrukte in haar column in de Volkskrant weer eens het belang van een breed ontwikkelde leerling.

Kerncurriculum
De door mij gewaardeerde onderwijspedagoog en hoogleraar Gert Biesta onderscheidt drie functies van het onderwijs: kwalificatie (het behalen van het diploma), socialisatie (het voorbereiden op de deelname aan de maatschappij) en subjectivering (de ontwikkeling van de leerling als persoon). Na het sterke accent op de kwalificatiefunctie, is er op dit moment terecht meer aandacht voor de andere functies van het onderwijs.
Het belang van de aandacht voor burgerschap blijkt ook uit het advies van het Platform Ons Onderwijs 2032, waar burgerschap een plaats krijgt in het kerncurriculum, naast bijvoorbeeld taalvaardigheid, Nederlands en Engels. Het kerncurriculum bevat de vaste basis aan kennis en vaardigheden voor alle leerlingen. Binnen het vak ‘burgerschap’ wordt de leerling voorbereid op het functioneren in een democratische samenleving en de daarmee samenhangende waarden. In de ogen van het Platform moeten alle leerlingen in 2032 onderwijs ontvangen op het gebied van burgerschap.

Brede ontwikkeling
Op de Cederscholen heeft de brede functie van het onderwijs altijd op de voorgrond gestaan. Onderwijs is meer dan het behalen van een diploma. Uit onze missie en visie spreekt het belang van de brede ontwikkeling van leerlingen. Wij willen dat onze leerlingen opgroeien tot verantwoordelijke burgers, die hun talenten ontwikkelen en zich verantwoordelijk voelen voor anderen. Onze christelijke oorsprong vertaalt zich in onze visie dat we als school een waardengemeenschap zijn, waar waardevol onderwijs gegeven wordt.
De voorbeelden in deze nieuwsbrief laten zien dat deze missie en visie geen papieren werkelijkheid zijn. Ik ben trots op de maatschappelijke stages, de jongerenrechtbank op de CSB, de bijdrage aan maatschappelijke doelen op het HLZ en het programma ‘Hallo Wereld’ op het HLW.

Waardengemeenschappen
En hoe geven wij als bestuurders vorm aan deze missie en visie? De rector vertaalt deze naar het schoolplan, waar doelen concreet handen en voeten krijgen. Gezien onze scholen verschillende doelgroepen hebben, wordt er op elke school vanzelfsprekend anders aan deze doelstellingen gewerkt, maar elke school doet dat bewust en bevlogen.

En voor mij? Burgerschap is voor mij een integraal aspect van ons onderwijs. In tegenstelling tot het Platform Ons Onderwijs 2032 zie ik burgerschap niet als vak, maar als integraal onderdeel van ons handelen en ons onderwijs. Burgerschap zit verweven in alle lessen, in het bijzonder die van geschiedenis, maatschappijleer en levensbeschouwing. In onze lessen ‘leven’ wij burgerschap voor.

Zichtbaarheid vergroten
Dat geldt ook voor mij als bestuurder. Ik heb een voorbeeldfunctie in het ‘voorleven’ van deze waarden. Daarom ga ik binnen en buiten de school actief het gesprek aan over dit thema. Zo vind ik het belangrijk om in stadsdeel Nieuw-West te praten hoe we onze HLW-leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de maatschappij van morgen. Natuurlijk in samenspraak met de omringende scholen.

Ten slotte heb ik nog een opdracht voor de nabije toekomst: ik wil binnen de Cedergroep de kwaliteit van onze bijdrage meer tonen. Wat is de meerwaarde van de scholen op het gebied van burgerschap? Hoe maken wij dit zichtbaar voor ouders en externen? De opbrengst van die inspanningen laten zich – ik zou haast zeggen helaas – lastiger meten dan examenopbrengsten. Maar het is de moeite waard om het tastbaar te maken, zoals we nu in deze nieuwsbrief doen. Een begin.