Zweeds onderwijsmodel op VeenLanden College

Zweeds onderwijsmodel op VeenLanden College 23 juni 2016

‘Kunskapsskolan geeft leerlingen eigen verantwoordelijkheid’
Het Zweedse onderwijsmodel Kunskapsskolan is een onderwijsprogramma voor het zogenaamde ‘gepersonaliseerd leren’ in het voortgezet onderwijs. De leerling is hierbij verantwoordelijk voor het eigen leren. In 2015 zijn hiermee in Nederland de eerste scholen gestart.

Op dit moment trainen onderwijsdeskundigen van ‘Kunskapsskolan Nederland’ de docenten van het VeenLanden College in Vinkeveen. Zij starten volgend schooljaar met een pilot in de brugklas. Bij de training besteden de trainers veel aandacht aan het denken in doelen. Dit vraagt om een verandering in visie en werkwijze van de docent en van de leerling, omdat het traditionele onderwijs vooral op taken is gericht. Omdat de leerling verantwoordelijk is voor het eigen leren en gezien wordt als een uniek individu, sluit het onderwijsprogramma beter aan bij zijn behoefte, ambitie en talent. Natuurlijk wordt het doel om een diploma te behalen, niet uit het oog verloren.

Altijd aan het werk
Uitval door ziekte van een docent bestaat niet bij deze vorm van onderwijs; het team lesgevende docenten kan dat opvangen. Omdat leerlingen zich in overleg met hun coach en ouders eigen doelen stellen, kan de leerling altijd aan het werk. Het team docenten bespreekt wekelijks alle leerlingen en hun voortgang. Met dezelfde regelmaat bekijkt de leerling met zijn of haar coach tussentijds de doelen, eventueel worden deze bijgesteld. Samenwerking tussen docenten, tussen team en ouders, docenten en leerling en coach en leerling is essentieel bij deze vorm van onderwijs.

Veelbelovende ontwikkeling
Bij de inschrijving bleek zoveel belangstelling voor deze vorm van onderwijs, dat de locatie met twee groepen start in plaats van één groep. Het enthousiasme is groot en ondanks dat het einde van het schooljaar in zicht is, bruist het team van energie om Kunskapsskolan Education (KED) binnen de locatie vorm te gaan geven. Het is een veelbelovende ontwikkeling binnen het VeenLanden College. Met spanning kijken we uit naar volgend schooljaar!