Vijf vragen aan…

Vijf vragen aan… 23 juni 2016

Lex Polman, voorzitter AMOS (scholengroep van 30 basisscholen in Amsterdam) over ‘Sterk in Nieuw-West’, een bijzondere samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijsscholen in stadsdeel Nieuw-West.

1. Waarom deze samenwerking tussen po en vo?
Het initiatief komt van het stadsdeel Nieuw-West. Dat constateerde dat er steeds meer leerlingen na de basisschool de wijk uittrokken. Jammer, en niet nodig. Het vermoeden bestond dat als leerlingen zich meer thuis voelen in de wijk, de kans groter is dat ze wel kiezen voor een vervolgopleiding in de buurt. Een van de voorwaarden om dit te laten slagen, is dat scholen onderling goed moeten weten wat er speelt op elkaars school.

2. Mooi. En hoe gingen de docenten met elkaar in gesprek?
Er is nu één bijeenkomst geweest. Er waren zo’n zeventig docenten vanuit het po en vo op vrijwillige basis aanwezig. Door middel van zogenaamde speeddates konden zij ervaringen en kennis uitwisselen en zo meer van elkaars werk te weten komen. Er was veel herkenning, mooi om te zien. Als het onderling begrip groeit, kun je de doorgaande lijn van po naar vo veel beter doortrekken.

3. Wat stond er op de agenda?
De onderwerpen zijn aangedragen door de docenten zelf. Een breed scala aan thema’s passeerde dus de revue. Denk aan vraagstukken over lesgeven, aan onderwijsinnovaties, maar ook aan aanpak van problemen in de wijk. Hoe kunnen we bijvoorbeeld de ouderbetrokkenheid vergroten?

4. En: wat waren de eerste ervaringen?
Ik kan wel zeggen: het smaakte naar meer. Er kwam zo’n positieve energie vrij. Docenten van het po en het vo ontmoeten elkaar in de regel niet zo vaak. Je wordt als docent toch vaak geleid door de waan van de dag en je bent niet zo met je buren bezig. Mooi dus dat er nu een initiatief is om ervaringen te delen en stil te kunnen staan hoe dit probleem gezamenlijk bij de hoorns te vatten.

5. Hoe nu verder?
De eerste afspraken om bij elkaar op school te komen kijken, zijn al gemaakt. Ik juich het van harte toe om de verkennende gesprekken om te zetten in concrete plannen. In het najaar volgt een tweede bijeenkomst. Ik kijk ernaar uit.

Enthousiast geworden? Praat mee!
De volgende bijeenkomst staat gepland op woensdagmiddag 5 oktober 2016.