Interview CSB-rector Henk Ligthart

Interview CSB-rector Henk Ligthart 23 juni 2016

‘Vertrouwen is belangrijk’
‘De Cedergroep is in 1996 opgericht als vangnet voor personele en financiële risico’s’, vertelt rector Henk Ligthart van de CSB. Inmiddels vormen de vijf scholen van de Cedergroep op meer vlakken een sterk verbond. Met succes.

De vijf scholen dragen dezelfde christelijke waarden uit en maken gebruik van elkaars ervaring, kennis en kunde. Uitgangspunt: ‘Eenheid in verscheidenheid’. ‘Bij de start van de Cedergroep was niet iedereen onverdeeld enthousiast’, blikt Henk Ligthart terug. Inmiddels werken de vijf scholen, aangestuurd door de voorzitter van het College van Bestuur Jonna Merkx, uitstekend samen. Henk: ‘Het is goed om van elkaars kwaliteiten gebruik te kunnen maken. Daar groeien we allemaal van.’

Goed uitpakken
Toen Henk Ligthart in 2008 aantrad als rector op de CSB, verkeerde zijn school in zwaar weer. Het leerlingenaantal liep terug en er was een financieel tekort. ‘Ik besef maar al te goed dat de CSB zonder de Cedergroep niet meer zou bestaan.’ Momenteel staan de cijfers weer in het zwart en groeit het aantal leerlingen. Henk: ‘Onderling vertrouwen was tijdens dit proces essentieel. Het is belangrijk er bij elkaar op te vertrouwen dat je niet de belangen van je eigen school voorop zet, maar zoekt naar oplossingen die voor iedereen zo goed mogelijk uitpakken. Dat is soms spannend, maar inmiddels is het voor iedereen een vanzelfsprekendheid geworden om onderdeel te zijn van een groter geheel.’

Eigen portefeuille
Het laatste jaar zijn de rectoren elk verantwoordelijk voor een portefeuille die over alle scholen van Ceder wordt uitgerold, zoals de Cederacademie of kwaliteitszorg. Henk is verantwoordelijk voor de toename van financiële middelen voor het onderwijs. ‘Deze onderverdeling heeft goed uitgepakt’, licht Henk toe. ‘Een van de grote voordelen van het werken onder één bestuur is dat je elkaars expertise kunt gebruiken. Je hoeft niet steeds zelf het wiel uit te vinden.’ Hoe geef je dan zo’n thema handen en voeten in de praktijk? ‘Ik zet met plezier onze ervaringen, en ook onze mensen, in om onze best practices te delen op de andere scholen.’

Prettig contact
Zoals dit voorbeeld laat zien, vraagt het een forse investering van de rectoren. Waar haalt hij die tijd vandaan? Henk: ‘We hebben eens per week structureel overleg met elkaar – dat is zeer prettig – en daarnaast weet je ook dat het hoort bij een baan als deze.’ En nu komt er een nieuw lid bij. Spannend? ‘Ik kijk uit naar de komst van de nieuwe rector van het HLZ, Renske Bootz. We geven haar alle tijd en ruimte om haar expertise in te kunnen zetten voor de Cedergroep.’