Van de voorzitter

Van de voorzitter 23 juni 2016

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’
Op de dag van de uitslag van de examens buig ik mij over deze column met het thema samenwerking. Ik denk aan de leerling, die zich met bloed, zweet en tranen naar het examen werkte en daarmee een grootse individuele prestatie leverde. Maar vergeet niet dat de ondersteuning van docenten, ouders, en bijlesleraren daarbij onmisbaar is geweest. Zoals een bekend Afrikaans spreekwoord luidt: ‘It takes a village to raise a child.’ We doen het met elkaar.

Samenwerking binnen de Cedergroep
Dit schooljaar heeft een nieuw team rectoren zijn schouders gezet onder het ontwikkelen en realiseren van het Cederbeleid. Nieuw was dat elke rector verantwoordelijk was voor een beleidsportefeuille; samen hebben we gewerkt aan de uitvoering ervan. We vinden het belangrijk om als een geolied team te werken; daarom hebben wij expliciet aandacht besteed aan elkaar leren kennen, van elkaar leren, dilemma’s bespreken en nieuwe wegen bewandelen. Dat doen we in onze reguliere overleggen, maar ook op studiedagen en werkbijeenkomsten. In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat samenwerking kan betekenen in interviews met CSB-rector Henk Ligthart en de nieuwe HLZ-rector Renske Bootz.

Komend schooljaar wil ik deze samenwerking verder verdiepen. Waarom? Omdat wij onze medewerkers op onze scholen sterker willen maken. Hoe kunnen wij als leidinggevenden hen zo goed mogelijk ondersteunen? Wat moeten wij blijven doen of misschien juist afleren? Dat gaan wij het komend jaar onderzoeken, samen met de conrectoren en teamleiders. Leren gaat met vallen en opstaan, zonder dat wij daarbij ons enthousiasme verliezen.

Samenwerking tussen schoolbesturen maakt sterker
Als bestuurder van de Cedergroep werk ik daarnaast intensief samen met collega-bestuurders. Dit doe ik onder meer binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Dat is noodzakelijk om met elkaar extra ondersteuning te bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Scholen kunnen alleen passend onderwijs bieden als zij onderling nauw samenwerken met collega-scholen en met instellingen zoals Jeugdzorg. Dit vraagt van mij als bestuurder om naast het Cederbelang, vanuit het gemeenschappelijk belang te handelen. Maar altijd met het belang van alle leerlingen in de regio voor ogen.

Komend jaar wil ik mijn aandacht richten op een nieuw initiatief om de samenwerking tussen basisscholen en middelbare scholen in het stadsdeel Nieuw-West te versterken onder de inspirerende titel ‘Sterk in Nieuw-West’. Ook hier geldt: elkaar ontmoeten en leren kennen is de basis voor de samenwerking én in het belang van alle leerlingen in Nieuw-West. Meer hierover leest u in het interview met Lex Polman, voorzitter van po-scholengroep Amos.

Jaarverslag 2015
In het jaarverslag 2015 laat de Cedergroep zien wat er het afgelopen jaar is bereikt. Van een mooi financieel resultaat, belangrijke investeringen — onder andere op het gebied van ICT — de lichte leerlingengroei, de start van de Amsterdamse opleidingsschool en de ontwikkelingen op het gebied van schoolprofilering. Het komend jaar willen we de focus leggen op het gebied van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg en op goed werkgeverschap. De resultaten in 2015 zijn te danken aan goede onderlinge samenwerking en de inspanningen van alle medewerkers en leidinggevenden van de Cedergroep, waarvoor dank!

Alleen ga ik als bestuurder waarschijnlijk sneller, maar samen komen we veel verder! Met dit vertrouwen wens ik u allen een mooie zomer toe en ga ik in het nieuwe schooljaar met plezier op zoek naar een verdere samenwerking binnen en buiten de Cedergroep.