Van de voorzitter

Van de voorzitter 6 oktober 2016

Ondanks de zomerse septembermaand ligt de zomervakantie alweer een aantal weken achter ons. We zijn opgeladen voor een nieuw schooljaar. De brugklassers hebben inmiddels hun draai gevonden en de examenleerlingen bereiden zich voor op hun laatste, spannende schooljaar.

Maar er zijn ook nieuwe medewerkers gestart; samen met het zittende personeel zetten zij zich met hart en ziel in om eigentijds, passend en activerend onderwijs aan te bieden aan alle leerlingen. Traditiegetrouw is de zomervakantie ook een periode om te verbouwen: op het HLW hebben de lokalen en gangen een mooie facelift gekregen en op het HLZ ziet de kantine er weer fris en eigentijds uit.

Onderwijsthema’s
We kunnen er niet omheen: ook het politieke jaar is weer begonnen. In de Algemene Beschouwingen klinken de aankomende verkiezingen door, waarin onderwijsthema’s een belangrijke rol zullen spelen. Thema’s als kansengelijkheid en de rol van het basisschooladvies zijn belangrijke thema’s in het politieke debat. Ook het onderwijs zal kleur moeten bekennen om ervoor te zorgen dat alle leerlingen maximale kansen krijgen. Deze opdracht vraagt veel van docenten. We zetten ons daar als Cedergroep ten volle voor in. Er blijven ook zaken hetzelfde: in Amsterdam hebben de gezamenlijke schoolbesturen besloten eenzelfde werkwijze te hanteren voor wat de matching van komend schooljaar betreft.

Nieuw rectorenteam
Met de komst van twee nieuwe rectoren en een overstap van Henk Ligthart van de CSB naar het VLC, werken we met een nieuw team van rectoren. Hieronder stellen zij zich voor. Komend schooljaar willen wij onze samenwerking verder versterken en nog meer verbinden met alle betrokkenen op onze scholen. Dit komt onder meer naar voren in de activiteiten van de gezamenlijke Cederacademie en in het bijzonder in het nieuwe koersplan, dat wij voor 1 januari a.s. ontwikkelen.

Een nieuwe koers
Wat is die nieuwe koers? Wij willen onze leerlingen eigentijds onderwijs bieden op onze scholen, waar mensen met plezier werken. Dit vraagt  om een herijking van onze koers: waar willen we de komende jaren naartoe en hoe bereiken we dat? De komende maanden gaan rectoren, medewerkers en (ouders van) leerlingen met elkaar in gesprek over wat zij belangrijk vinden voor het leren en werken op onze scholen. Deze dialoog is de basis van de strategische koers die we met elkaar bepalen. Dit koersplan is het fundament van de schoolplannen. Inmiddels hebben de eerste rondetafelgesprekken plaatsgevonden met deelnemers van alle scholen, leerlingen, ouders, medewerkers. Dit levert prachtige input op voor ons nieuwe plan.

Inzetten op gelijke kansen
Voor mij als bestuurder is het nieuwe koersplan uiteraard een belangrijk speerpunt dit jaar. Over de toekomstige speerpunten ga ik na de herfstvakantie in gesprek met extern betrokkenen. Ik verheug mij daarop! Belangrijk thema in het maatschappelijke debat is de toenemende kansenongelijkheid van leerlingen, zoals is gesignaleerd door onder andere de Inspectie van het Onderwijs. Dit thema raakt mij als schoolbestuurder en vraagt om een antwoord. Wat moeten middelbare scholen anders doen om dit proces te keren? Ik zie binnen Ceder prachtige voorbeelden, zoals de Hallo Wereld-lessen op het HLW. Ook de ontwikkelingen op het gebied van gepersonaliseerd leren bieden aanknopingspunten. Om leerlingen kansen te bieden, is het een belangrijke voorwaarde dat leerlingen zich gekend weten op onze scholen. Dit doet sterk een beroep op het pedagogisch handelen van onze medewerkers. Wat is nodig om medewerkers toe te rusten op deze taak en wat vraagt dit van Ceder om docenten daarbij te inspireren, faciliteren en te ondersteunen? Ook medewerkers moeten zich immers gekend weten door hun leidinggevende. Een prachtig thema om in ons koersplan te verwerken. Ik kijk ernaar uit daarmee dit schooljaar aan de slag te gaan!