Kunskapsskolan? Wat is dat?

Kunskapsskolan? Wat is dat? 6 oktober 2016

Op locatie Vinkeveen van het VeenLanden College is dit schooljaar in twee brugklassen een pilot gepersonaliseerd leren gestart. Doel? Onderwijs met ruimte voor de talenten en ambities van kinderen. Er wordt gewerkt naar het Zweedse onderwijsmodel Kunskapsskolan.

De KED-klassen (KED = Kunskap Education) zoals ze in Vinkeveen worden genoemd, zijn nu een paar weken op deze wijze operationeel.
Het denken in doelen in plaats van in taken is zowel voor de leerling als voor de docent een grote verandering. De docenten krijgen nog iedere donderdagmiddag scholing en ook hebben ze een wekelijks overleg waarin ze elkaar steunen, coachen en aanvullen. Wat gaat goed en wat kan nog beter?

Eerste ervaringen
Voor de ene docent zit de jas direct als gegoten, voor de ander is het nog wat pas- en meetwerk. Bij de leerlingen zijn dezelfde verschillen waarneembaar. Waar de één met gemak zijn doelen behaalt, goed om kan gaan met de vrijheid en de toets van de eerste periode zelfs al heeft behaald, staat een ander nog aan het begin van de stof. Doordat er gewerkt wordt met doelen, kiezen leerlingen zelf aan welke opdrachten en vakken ze werken. Het vele samenwerken met elkaar, het thuis geen huiswerk meer te hoeven maken en het niet hoeven zeulen met boeken, zien de leerlingen als grote voordelen. In alle vakken en niveaus wordt voorzien in de Learning Portal van Kunskapsskolan. De leerlingen hebben naast hun laptop alleen nog een boek voor muziek. Elke leerling heeft een coach die er samen met de leerling op toeziet dat alle doelen worden gehaald. Tot nu enkel heel positieve geluiden uit Vinkeveen!