Lang leve de liefde!

Lang leve de liefde! 6 oktober 2016

Op het HWC stellen ze jaarlijks een thema centraal, zoals bijvoorbeeld ‘luisteren’ of ‘horizon’. Dit schooljaar is het thema ‘Lang leve de liefde’. Conrector Anneke Velthuijsen legt uit waarom.

‘In ons schoolplan hebben we uitgesproken dat we meer en expliciet aandacht willen geven aan seksuele diversiteit. Een groep enthousiaste leerlingen heeft vorig jaar een Gay Straight Alliance (GSA) opgericht: leerlingen met verschillende seksuele geaardheid ontwikkelden samen activiteiten in school. Ook hebben we Paarse Vrijdag gevierd en zijn medewerkers op scholing geweest rond dit thema. Dit jaar stond onze jaaropening met de leerlingen helemaal in het teken van ons jaarthema: leerlingen van de GSA stelden zich voor aan de leerlingen. Spannend, omdat ze zich daarmee ook kwetsbaar opstelden. Ze zongen een lied en aan het eind schreven alle leerlingen op tekstballonnen aardige boodschappen voor elkaar.

Filmavond
In de tweede schoolweek organiseerde de GSA een filmavond voor de onderbouw. Het was voor het eerst dat leerlingen zoiets voor elkaar organiseerden en het was hartverwarmend te zien hoe de oudere leerlingen de jongere onder hun hoede namen: ze brachten hen na afloop zelfs naar huis.
Deze filmavond was zo succesvol, dat nu gedacht wordt aan een soortgelijke avond voor leerlingen van de bovenbouw. Op Paarse Vrijdag op 9 december willen de leerlingen een dragshow organiseren, in samenwerking met GSA’s van scholen in de (wijde) omgeving. Op het HWC worden voor leerlingen veel activiteiten georganiseerd, maar activiteiten die dóór leerlingen op touw worden gezet, zijn een stuk zeldzamer. Wij ontdekken steeds weer dat leerlingen veel meer kunnen dan wij denken. Nu is het zaak de GSA te verbreden: zo vinden we het belangrijk dat ook leerlingen van het vmbo-t aanhaken. We vinden het belangrijk dat het HWC voor alle leerlingen een veilige plek is, waar ze zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen aard en geaardheid, waar leerlingen en medewerkers respect voor elkaar hebben en verschillen vieren. Misschien grote woorden en we realiseren ons dat de realiteit soms weerbarstig is, maar dat moet ons er niet van weerhouden er werk van te maken.’