In het kort

In het kort

Cabaretier, acteur, tv-programmamaker en schrijver Peter Heerschop

2 november 2016
 1. Stichting leerKRACHT
  We hebben in Nederland goed onderwijs en daar mogen we trots op zijn. Scholen zijn dagelijks bezig om hun onderwijs te verbeteren. Uit wereldwijd onderzoek blijkt echter dat samen leren de sleutel is tot succes in het streven naar nóg beter onderwijs. In een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ werken leraren samen aan geweldig onderwijs en staat de leerling altijd centraal. Dit was vier jaar geleden aanleiding voor het oprichten van stichting leerKRACHT. Hun aanpak vormt de basis voor een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’. Leraren leren van en met elkaar, verbeteren samen het onderwijs en betrekken hun leerlingen daarbij. Dit zorgt ervoor dat je je als leraar blijft ontwikkelen en je capaciteiten en kennis optimaal worden benut.

 2. Leraar 2020 – een krachtig beroep!
  Het actieplan Leraar 2020 van het ministerie van OCW beschrijft hoe de professionele kwaliteit van de leraren en schoolleiders de komende jaren kan worden verbeterd, zodat de best mogelijke kwaliteit van onderwijs gerealiseerd kan worden. Meer weten?

 3.  Advies Onderwijsraad
  De samenwerking tussen leraren moet beter, zegt de Onderwijsraad in het advies ‘Een ander perspectief op professionele ruimte in het onderwijs’. Jarenlang is er vooral veel aandacht geweest voor de opleiding en kennis van de individuele leraar. Nu is het tijd om bij elkaar in de klas te kijken en van collega's te leren. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat leraren zich nog te vaak overwerkt en overvraagt voelen. Dus wilde de Tweede Kamer weten hoe het beter kan, of hoe de politiek leraren de ruimte kan geven om hun werk zo goed mogelijk te doen.

  Bemoei je er vooral niet te veel mee, is het antwoord van de Onderwijsraad. Bestuurders gaan nog te veel uit van 'managementlogica'. "In de managementlogica staan strategie, structuur en systemen centraal", aldus het advies, "in plaats van op de voor het onderwijs zo belangrijke ontwikkeling en motivatie". Meer weten?

 4. Leraar, je doet ertoe. Vergeet dat niet!
  Cabaretier, acteur, tv-programmamaker en schrijver Peter Heerschop was dagvoorzitter tijdens de Leraar van het Jaar-verkiezing, oktober 2012 in Amsterdam. Heerschop – voormalig leraar lichamelijke opvoeding gaf een vlammend betoog, rechtstreeks uit zijn hart over het belang van goed docentschap. We willen u het niet onthouden.