Van de voorzitter

Van de voorzitter 1 december 2016

Samen redzaam

In deze tijd is het onze opdracht om leerlingen niet voor te bereiden op de samenleving 2.0, maar op de samenleving 3.0. Volgens hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Jan Rotmans zijn in deze nieuwe samenleving burgers ‘samen redzaam’ en kunnen zij zich slim organiseren. Burgers van de toekomst leunen niet op de overheid, maar lossen zaken zelf op.

Een belangrijk aspect van de snel veranderende toekomst is natuurlijk de globalisering; grenzen tussen landen vervagen en worden vloeibaar. Landen en bevolkingsgroepen worden meer onderling afhankelijk, denk bijvoorbeeld aan migratie van bevolkingsgroepen. Dit kan angstig zijn, maar ook verrijkend. Hoeveel kun je niet leren van andere culturen en levensovertuigingen?

Deuren open
Het is een forse opdracht om leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst. Daarom moeten we onze ramen en deuren openzetten. De buitenwereld binnen laten. Een school is eigenlijk de samenleving in het klein, waar leerlingen met diverse achtergronden elkaar dagelijks ontmoeten. Een mooi voorbeeld daarvan is de CSB, waar Nederlandse leerlingen met verschillende achtergronden in harmonie met elkaar naar school gaan. Waar we onze leerlingen leren nieuwsgierig te zijn naar de ander, en elkaar met respect te bejegenen. Daar kan de ‘grote samenleving’ nog iets van leren!

Maatwerk
Voor het onderwijs betekent het ook dat in deze tijd leerlingen breed ontwikkeld moeten zijn; kennisoverdracht alleen is niet meer voldoende. Dit vraagt om docenten met passie voor onderwijs, die verbinding maken met leerlingen en maatwerk bieden. Geen eenvoudige, maar wel een uitdagende opdracht om leerlingen zo te begeleiden dat ze allemaal hun plek vinden binnen de gemeenschap van de school.

Verrijking
Onze scholen en docenten zoeken de verrijking van de globalisering. Dit heeft verschillende vormen. Denk aan de goede doelacties op bijvoorbeeld het HLZ (dit jaar zamelen zij geld in voor Edukans Malawi), ‘de Cheider-maaltijd’ op het HWC, maar ook het leren debatteren onder leiding van de stichting Argan op het HLW en de steun voor de Serious Request-actie op het VeenLanden College. Soms treedt dit aspect meer op de voorgrond, bijvoorbeeld binnen de ‘Hallo Wereld Academy’ van het HLW. En het HWC heeft gekozen voor een internationaal profiel, waar internationalisering en globalisering een nadrukkelijke plaats krijgen in het onderwijs. Uitwisselingsprogramma’s, buitenlandse gasten en werken in het buitenland zijn aan de orde van de dag. In dit profiel past ook het Tweetalig Onderwijs (TTO) dat op het HWC en straks weer op het HLW groeit en bloeit. In deze nieuwsbrief komen beide afdelingen uitgebreid aan het woord.

Samen redzaam
Wat vraagt dit alles van mij als bestuurder? Investeren in docenten die de verbinding met leerlingen een belangrijk aspect vinden van het onderwijs. Wij als bestuurders ondersteunen en begeleiden onze docenten bij deze belangrijke taak. Daarnaast moeten we binnen Ceder nog meer maatwerk bieden, zodat elke leerling zich kan ontwikkelen tot een ‘samen redzame’ burger van de toekomst.