Enorme voorsprong door TTO

Enorme voorsprong door TTO 1 december 2016

De Cedergroep vindt het belangrijk midden in de wereld te staan. Het HLW geeft daar nadrukkelijk blijk van met de ‘Hallo Wereld Academy’. Daarin past Tweetalig Onderwijs (TTO) fantastisch. Hoogste tijd dus voor een doorstart op het HLW. Coördinator TTO en wiskundedocent Erik Atsma legt uit waarom.

Het HLW is eerder een TTO-school geweest. Waarom kiezen jullie hier opnieuw voor?
“Het is een uitgelezen kans om TTO te integreren in de ‘Hallo Wereld Academy’. Leerlingen worden bij ons opgeleid tot wereldburgers, de kans om tweetalig onderwijs aan te bieden, mochten we dus niet laten liggen. Bovendien was onze nieuwe rector Hans van Dokkum vanuit zijn eerdere ervaringen met tweetalig onderwijs heel enthousiast. Daarom gaan we, als alles meezit, volgend jaar van start met een TTO-havo- en een TTO vwo-brugklas.

Hoe ziet het programma eruit voor deze leerlingen?
Bijna alle vakken worden in het Engels gegeven, op een paar uitzonderingen na zoals Frans en Nederlands. Maar bijvoorbeeld theater- gym- en mentorlessen krijgen ze gewoon in het Engels. Aangezien we een betrekkelijk kleine school zijn, volgen de leerlingen TTO tot en met de derde klas, anders is er te veel versnippering in de bovenbouw. We zijn dus een TTO-juniorschool.

Wat levert het leerlingen op?
De maatschappij is natuurlijk in hoge mate ‘verengelst’. Op universiteiten en hbo’s worden veel colleges in het Engels gegeven. Deze leerlingen hebben zo’n enorme voorsprong. Oud TTO-leerlingen geven dat ook terug: hun writing skills zijn bijvoorbeeld zeer ontwikkeld.

En in bredere zin?
Met ons internationaliseringsprogramma, dat onderdeel is van TTO, laten we de leerlingen zien wat er te koop is in de wereld. Sommige van onze leerlingen zijn nog nooit hun eigen wijk uit geweest, maar wij nemen ze mee naar de binnenstad, en wellicht ook weer naar Europese gastgezinnen. Dat is altijd spannend, maar ook heel inspirerend voor ze.

Zijn de docenten er ook weer klaar voor?
We kunnen starten met ons voormalige TTO-team. Als docent moet je niet alleen over B2-niveau Engels beschikken, maar ook de taal kunnen integreren in je vak. Dat is voor mij als wiskundedocent ook nog steeds een uitdaging: om leerlingen taal te laten verwerven via wiskunde. Dit programma stimuleert dus ook de docenten: van de uitwisseling met buitenlandse collega’s leer je als docent bijvoorbeeld heel veel. We kijken er naar uit te beginnen!”