De standaard voorbij

De standaard voorbij 1 december 2016

Al sinds 2002 wordt er op het HWC Tweetalig Onderwijs (TTO) aangeboden. Het TTO-programma berust op twee pijlers: het Engels, en een uitgebreid deels buitenschools internationaliseringsprogramma. Teamleider tweetalig vwo 1, 2 en 3 Mieneke Smits:
‘Een TTO-afdeling is hard werken, maar ik ben ongelofelijk trots op wat we met elkaar bereiken.’

Jullie zijn een senior TTO-school: wat houdt dat precies in?
We hebben op het vwo al jarenlang drie T-vwo-klassen. In de onderbouw wordt ongeveer 65% van de lessen - door Nederlandse docenten én native speakers - in het Engels gegeven. We maken gebruik van de Content and Language Integrated Learning (CLIL) didactiek: elke vakdocent is ook taaldocent en ziet erop toe dat taal en vakinhoud goed geïntegreerd worden. In de bovenbouw is, gezien de profielkeuzes, nog ongeveer 30% van de lessen in het Engels. De bovenbouwleerlingen doen daarnaast nog profielwerkstuk in deze taal en volgen een internationale stage.

Sinds drie jaar hebben we, als een van de weinige scholen in de omgeving, ook op het vmbo een tweetalige afdeling. Inmiddels hebben we al zeven klassen, het heeft een grote aantrekkingskracht. Dat is natuurlijk heel leuk dat we in die behoefte kunnen voorzien.

En hoe zie je die internationalisering terugkomen?
Het is er altijd, het leeft in de school. Toevallig hebben we op dit moment twee uitwisselingspartners in huis; Duitse en Spaanse leerlingen krijgen onderdak bij onze leerlingen en volgen hier lessen. Het is een enorme verrijking voor onze leerlingen om te leren van een andere cultuur. Het daagt ze uit om zich te verdiepen in de ander, ze worden een beetje ‘gestretched’. Dat vind ik een belangrijke waarde in het onderwijs.

En verder?
We hebben bijna te veel om op te noemen, maar de Canterbury reis is altijd een groot succes, maar denk ook aan een Shakespeare-project, of een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel. En vergeet niet het project ‘Tell me about Europe’. Dat is een samenwerking met de HvA, waarin Europese thema’s als ‘humans of Europe’, en ‘an exchange in the Netherlands for Dummies’ worden behandeld.

Klinkt geweldig, zijn de leerlingen die op het HWC ‘gewoon’ Nederlandstalig onderwijs volgen niet jaloers?
Het mooie is dat internationalisering speerpunt is voor de hele school. We willen leerlingen opleiden die zich kunnen redden in een steeds verder globaliserende wereld.
Dat komt dus ook terug in de lessen in het Nederlandstalig onderwijs.

Wat zou jouw advies zijn voor scholen die wellicht ook een TTO-afdeling willen opzetten?
Het is een kwestie van lange adem en kost veel energie. Maar het is het waard. Wij nemen deel in landelijke netwerken, dat zou ik zeker aanraden. Je hebt een enthousiast team nodig, dat erachter staat, want het vraagt veel van docenten. Maar je biedt leerlingen iets dat aan de standaard voorbij gaat. Het is zo’n mooie bagage voor de rest van hun leven. Dus ik zeg: doen!