Van de voorzitter

Van de voorzitter 19 januari 2017

‘We gaan een grote stap zetten’

Drie lange rijen, tafels twee aan twee aan elkaar. Leerlingen die hun opdrachten en huiswerk maken in het tempo van de klas, de docent die bijna de hele les aan het woord is. U herkent het vast, de meesten van u hebben op deze manier onderwijs gehad. Maar die tijden zijn voorbij. De maatschappij verandert in hoog tempo en het onderwijs, de spil van onze samenleving, moet daarbij aansluiten. Nee, wíl daarbij aansluiten.

Vijf ambities
Als Cedergroep hebben we onze ambities voor de toekomst geformuleerd. Eén daarvan is onderwijsinnovatie. Om dit handen en voeten te geven, hebben we onderzoek gedaan naar ontwikkelingen die van invloed zijn op ons onderwijs. Vanzelfsprekend spelen de ontwikkelingen op het gebied van technologie en digitalisering een grote rol. Dit zorgt er nu al voor dat we op een andere manier ons leven en werk inrichten en dit zal in de toekomst steeds om nieuwe vormen vragen. Maar ook de veranderingen op de arbeidsmarkt en de globalisering zorgen ervoor dat we ons onderwijs opnieuw willen formuleren. Dat is een uitdaging en een hele mooie. Het is prachtig dat we als onderwijs een rol kunnen spelen in kansengelijkheid, in de ontwikkeling van een duurzame en verbindende samenleving en leerlingen kunnen opleiden tot wereldburgers?

Leerling centraal
Wat ons het meest opviel uit het onderzoek, is dat we ons onderwijs nog beter moeten laten aansluiten op de (wetenschappelijke) kennis van nu over het leren van kinderen. Onder invloed van de neurowetenschappen wordt er bijvoorbeeld steeds meer duidelijk over de invloed van het brein op leren en de motivatie van leerlingen. En wordt er steeds meer bekend over de effectiviteit van leerinterventies. Eén ding is duidelijk: er moet meer aandacht komen voor de individuele leerling en zijn of haar eigen manier van leren. De traditionele ‘busopstelling’ is verleden tijd: de leerling staat centraal en dat vraagt ook om andere vormen van onderwijs.

Grote stap vooruit
Deze ontwikkelingen komen natuurlijk niet uit de lucht vallen. De scholen van de Cedergroep hebben de afgelopen jaren al flinke stappen gezet in de richting van vernieuwend onderwijs. Denk aan nieuwe onderwijsvormen als ‘Universalis’ op het HLZ, de ‘KED-klassen’ op het VLC, ‘Hallo Wereld’ op het HLW en binnenkort start ‘Van 12 tot 21’ op de CSB. Programma’s waar we trots op zijn en waaruit blijkt dat leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid krijgen en nemen voor hun eigen leerroute.

Toch willen we als Cedergroep een volgende stap zetten. Vernieuwing gaat niet in kleine stapjes, dat vraagt om een omslag. Het is een spannend proces waarin we de omslag willen maken naar onderwijs waar de individuele leerroute van de leerling centraal staat. Misschien gaan we 20% van onze onderwijstijd anders inrichten, of misschien wel zelfs 50%? Dat gaan we de komende tijd met elkaar uitzoeken. Daar zullen wij enthousiaste koplopers vanuit elke school bij betrekken. Kwartiermakers, die zin hebben om zo met elkaar tot verrassende innovaties te komen. Wil je vernieuwen, dan is het creëren van vernieuwingsplekken in de school essentieel.

Met elkaar
We zijn dus in beweging op elke school. Binnen de Cedergroep hebben we uitgesproken om met elkaar een ontmoetingsplek voor vernieuwing te realiseren. Een plaats om plannen te bedenken om je leerlingen het beste onderwijs te geven. Dat is geweldig en daar krijg ik als bestuurder ook enorm veel energie van. Vernieuwen is echt voor iedereen leuk en leerzaam!

We houden u op de hoogte.