‘Je zet de leerling in zijn eigen kracht’

‘Je zet de leerling in zijn eigen kracht’

Renée van der Schaft, havo 3

19 januari 2017

Op het Hermann Wesselink College hebben ze de 10-minutengesprekken er maar helemaal uitgegooid. Het was niet meer nodig. In de zogenaamde driehoeksgesprekken tussen mentor, ouders en leerling zijn de leerlingen zelf aan zet. Een mentor en leerling vertellen hun ervaringen.

Sophie de Bree/docent Frans en mentor havo 3
“Het mooie is dat de leerlingen zelf de driehoeksgesprekken voorbereiden. Twee keer per jaar vullen ze tijdens de mentorlessen een formulier in over hun cijfers, maar vooral ook over hun motivatie en werkhouding. Dat vertalen ze in een presentatie van ongeveer 20 minuten voor hun ouders en mentor. Door de leerling verantwoordelijk te maken voor zijn of haar eigen leerproces bleken de 10-minutengesprekken met de vakdocenten ook niet meer nodig. In het begin hadden ouders daar nog wel eens behoefte aan. Maar mocht het bij een bepaald vak niet lekker lopen, nemen leerlingen nu het initiatief en stappen zelf op de vakdocent af. Ouders zijn uiteindelijk altijd blij verrast: ‘Is dat mijn kind dat daar zo zelfverzekerd staat te praten?’ We hebben de driehoeksgesprekken eerst in de havo bovenbouw uitgeprobeerd en de mentoren hebben trainingen gevolgd in gesprekstechnieken. Het beviel zo goed dat we het nu in alle klassen hanteren. Gesprekken zijn veel minder gehaast en je zet de leerling veel meer in zijn of haar eigen kracht. Mijn advies voor andere scholen? Gewoon doen, het levert echt veel op!”

Renée van der Schaft, havo 3
“Eigenlijk ben ik altijd het hele gesprek aan het woord. Soms stellen mijn ouders of mijn mentor een vraag, maar in principe leid ik het gesprek. Nee, ik ben er niet echt zenuwachtig voor, het is gewoon iets dat erbij hoort. We doen dit op het HWC al drie jaar en ik ben dus niet anders gewend. Je kunt in het driehoeksgesprek zelf zeggen hoe je vindt dat het gaat op school en je ouders en mentor kunnen je aan de hand daarvan helpen. Ik maak altijd een PowerPointpresentatie en daar zet ik mijn cijfers in, maar ook wat ik wil verbeteren. Zo wil ik bijvoorbeeld aan mijn concentratie werken. Maar eigenlijk gaat het altijd goed, ik ben nogal een brave leerling. En thuis praat mijn moeder mijn vader bij, ze zijn altijd heel tevreden. Dus dat is mooi.”