Van de voorzitter

Van de voorzitter 22 maart 2017

Iedereen kent de uitdrukking ‘bewegen is gezond’. Maar het feit dat iedereen het kent, betekent niet dat ook iedereen het doet. Sterker nog: het aantal jongeren met overgewicht in Nederland neemt toe. In Het Parool van 22 maart jongstleden stond het verontrustende artikel dat slechts 1/6 van de Amsterdamse leerlingen aan de norm van een uur per dag bewegen komt. De kop? ‘Ik ga altijd met de metro naar school, want fietsen vind ik stom’.

Daar moeten we met elkaar iets aan doen. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van gemeenten, ouders, sportclubs, wijkteams en natuurlijk ook van de scholen. Maar dat is voor mij niet de enige reden dat ik dit onderwerp zo belangrijk vind. Onderzoeken laten zien dat een gezonde leefstijl invloed heeft op veel meer gebieden. Wanneer jongeren opgroeien in een gezonde omgeving, met een gezonde leefstijl, voelen zij zich fysiek, sociaal en psychisch beter en zijn zij beter toegerust voor de toekomst.

Gelukkige leerlingen
Daarom ben ik ook zo trots op de uitkomsten van het Gezondheidsprofiel van het Hervormd Lyceum West (HLW). In dit profiel staan de resultaten van ruim honderd tweedeklassers die de vragenlijst ‘Jij en je gezondheid’ hebben ingevuld. Daaruit blijkt dat deze leerlingen geen drank- en drugs gebruiken, voldoende bewegen en gezond eten, er nauwelijks gepest wordt en er geen gameverslavingen zijn. Maar het mooiste is dat de leerlingen bijna unaniem aangeven dat zij zich sociaal-emotioneel stabiel en gelukkig voelen. Deze leerlingen zijn gewoon senang! Zo’n gezondheidsprofiel toont niet alleen de harde feiten, maar geeft ook een goed beeld van onze schoolpopulatie. Waardevol!

Gezond onderwijs
Dat een gezonde levensstijl ook van invloed is op de leerprestaties van leerlingen, weten we al langer. Nieuw is dat scholen die gezonde levensstijl steeds vaker integreren in hun onderwijs. Zo zijn er tientallen scholen in Nederland die dagelijks ‘The Daily Mile’ lopen; ruim anderhalve kilometer (hard)lopen tussen de lessen door. Het zorgt voor fittere kinderen die beter presteren in de klas. Ambassadeur Erben Wennemars: “Ik weet zeker dat veel scholen in Nederland dit gaan oppakken. En het kan op elk moment. Je kunt elke dag wel ergens een kwartiertje pakken.”
En filosoof Henk Oosterling ontwikkelde een onderwijsprogramma (onder de noemer ‘Vakmanstad’) waarbij onder andere leerlingen van een basisschool naast het reguliere lesprogramma les kregen in judo, tuinieren, koken en filosofie. Filosofie voor de geest en sport voor het lichaam. En omdat lichaam en geest in balans moeten zijn, eten de kinderen elke middag gezamenlijk een warme maaltijd. De effecten zijn merkbaar: de kinderen van deze school lopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling significant voor op de kinderen van de andere scholen in de omgeving.

Uurtje sporten
Het zijn inspirerende voorbeelden. Met ons Universalis-programma op het Hervormd Lyceum Zuid (HLZ) hopen wij op onze beurt een inspiratie te zijn voor andere scholen. Elke ochtend beginnen de Universalis-leerlingen namelijk met een lesuur sporten, volgens het Athletic Skills Model. Hiervoor is gekozen omdat uit onderzoek blijkt dat leerlingen zo geconcentreerder aan de dag beginnen. Of dat ook voor onze leerlingen geldt, laten we ook wetenschappelijk onderzoeken. We houden u op de hoogte. Tot die tijd genieten wij van de rode wangen en de opgewekte gezichten die we door de gangen zien lopen na het uurtje sporten. En tja, dan weegt zo’n rugzak toch ook haast niets meer?