‘Alle jongeren op gezond gewicht: dat pakken we samen aan!’

‘Alle jongeren op gezond gewicht: dat pakken we samen aan!’ 22 maart 2017

Obesitas en overgewicht onder jongeren in Nederland neemt de laatste jaren toe. Daarop formuleerde de Amsterdamse gemeente de volgende doelstelling: een gezonde leefstijl voor alle Amsterdamse kinderen. Else Ham, projectmanager bij de gemeente Amsterdam: "Zoiets krijg je alleen voor elkaar als iedereen meedoet: zorg, welzijn- en buurtorganisaties, sportclubs, bedrijven, ouders en natuurlijk scholen."

Een gezonde school
"We wilden dit integraal aanpakken", aldus Else Ham. "Net als de medewerking van ouders, wijkteams, fysiotherapeuten en sportclubs, is ook de hulp van de scholen hard nodig", legt zij uit. De GGD Amsterdam ondersteunt middelbare scholen met het Gezonde School programma. Regelmatig heeft de adviseur Gezondheid & Leefstijl van de GGD Amsterdam contact met de school. Samen met de schooldirectie, zorgcoördinator, jeugdarts en de jeugdverpleegkundige bespreken zij het gezondheidsprofiel van de school. Het schoolgezondheidsprofiel is gebaseerd op de vragenlijsten die leerlingen in klas 2 en 4 hebben ingevuld. "Van daaruit kijken we met de school verder", licht Kelly van der Wijst, adviseur Gezondheid & Leefstijl toe, "waar ligt de grootste uitdaging? Bij de ene school speelt het thema voeding meer, bij de ander is het beweging, seksualiteit of slaap." De behoefte van de school is altijd leidend voor de aanpak.

Meerdere vlakken
Als bijvoorbeeld voeding het belangrijkste aandachtspunt blijkt, wordt het gekozen thema vanuit verschillende pijlers bij de hoorns gevat: signaleren, beleid, educatie, omgeving en ouders. Kelly van der Wijst: "Als je een probleem op meerdere vlakken aanpakt, werk je namelijk effectiever. Zo heeft het HWC zelf gezorgd voor een Gezonde Schoolkantine. Dat is een mooi voorbeeld: zo creëert de school concreet een gezondere leefomgeving", vertelt Kelly van der Wijst enthousiast. Maar ook op het gebied van beleid kunnen scholen afspraken maken over wat leerlingen mee mogen nemen, op het gebied van educatie kunnen scholen bijvoorbeeld een lespakket over voeding inzetten, of meedoen aan het naschoolse programma Topscore Fit dat zich richt op inactieve jongeren.

Gezonde leefstijl en leerprestaties
Klinkt geweldig, maar scholen hebben al veel op hun bordje liggen: hoe brengen ze dat in praktijk? "Daar zijn we ons van bewust", beaamt Kelly van der Wijst, "daarom proberen we hen zo goed mogelijk te ondersteunen. En door bijvoorbeeld succeservaringen te delen en het effect uit te leggen van voeding en slaap op de leerprestaties van leerlingen. Dit effect is groot. Scholen weten veel, maar kunnen de ondersteuning van de GGD Amsterdam vaak goed gebruiken. De GGD Amsterdam werkt continu aan de versterking van de Gezonde School-aanpak. Dit doen we graag met de scholen van de Cedergroep, want zij weten zelf het beste wat ze nodig hebben. Het zou bijvoorbeeld prachtig zijn als er binnen de scholen een Gezonde School-coördinator is om activiteiten te coördineren, dat draagt bij aan goede resultaten!"