Van de voorzitter

Van de voorzitter 18 mei 2017

‘Het is altijd maatwerk’
Zijn leraar van de basisschool had Wesley een vmbo-t-advies gegeven. Wesley was snel afgeleid en hij was er de jongen niet naar om verder te leren. Zijn ouders waren tevreden met het advies, de basisschool zou het wel het beste weten. Geen vuiltje aan de lucht, totdat de eindscore veel hoger uitviel dan verwacht. Wesley kon met gemak de havo aan. De leraar vond het niet nodig het advies aan te passen. Het gebrek aan concentratie zou Wesley parten gaan spelen. De middelbare school plaatste Wesley toch in een gemengde brugklas. Daar kon hij laten zien wat hij kon. Hij bleek het niveau prima aan te kunnen en al snel presteerde Wesley als een van de beste leerlingen van de klas.

Verschillen nemen toe
Wesley is een fictieve leerling. Maar leerlingen als Wesley zijn in de praktijk geen uitzondering. De Inspectie van het Onderwijs zwengelde in de ‘Staat van het Onderwijs 2014/2015’ de discussie aan met de constatering dat kansenongelijkheid in het onderwijs toeneemt. Niet alle leerlingen kunnen in gelijke mate van het onderwijs profiteren en de verschillen tussen leerlingen van hoogopgeleide en laagopgeleide ouders nemen toe. Het talent van deze laatste groep wordt niet ten volle benut en zij stromen vaker door naar een lager niveau, stelt de inspectie. Hoe dat komt? Daar is niet één oorzaak voor aan te wijzen. Volgens de inspectie zijn hoogopgeleide ouders meer betrokken bij de schoolloopbaan van hun kinderen. Hun kinderen krijgen bijvoorbeeld vaker huiswerkbegeleiding. Bovendien spelen scholen in op de vraag van ouders. Leerlingen worden steeds vroeger op een bepaald niveau geplaatst, onder andere door de sterke groei van homogene brugklassen, de afname van dubbele adviezen en de toename van het aantal categorale scholen.

Alle leerlingen dezelfde kansen
We herkennen de tendens waarvoor de inspectie waarschuwt. Wij kiezen als Cedergroep nadrukkelijk voor brede scholengemeenschappen. Het zit in ons DNA dat we elk kind dezelfde kansen willen bieden. Elke leerling moet de mogelijkheid krijgen om zijn of haar talent tot volle bloei te laten komen. Bij sommige Cederscholen is het heel vanzelfsprekend om leerlingen op te laten stromen. Dat is mooi, maar laten we niet vergeten dat we ook de groep leerlingen die goed presteert, optimaal moeten bedienen. Elke Cederschool doet dat op een andere manier. Dat is niet erg. Van elkaar kunnen we juist leren en slimme ideeën zijn er om uitgewisseld te worden. Dat gebeurde al in het Cederbrede overleg over dit thema, waarover u verderop in deze nieuwsbrief meer kunt lezen.

Ambities Cedergroep
Als Cedergroep is een van onze ambities voor de toekomst om elke leerling maatwerk te bieden. Sinds twee jaar is het basisschooladvies leidend voor de plaatsing van een leerling. Basisschoolleerkrachten spelen dus een belangrijke rol bij het bepalen van het onderwijsniveau van de leerling. De inspectie constateert dat leerlingen van laagopgeleide ouders vaak een lager advies krijgen. Het vermoeden bestaat dat ouders van leerlingen van hoogopgeleide ouders steviger onderhandelen over het advies van hun kind. Het onderzoek naar de effecten van de nieuwe wetgeving is nog niet afgerond, maar we spelen met ons beleid nu al in op deze zorg. Zo kiezen we op de CSB vanaf volgend jaar voor een driejarige brugklas voor havo/vwo-leerlingen. Dit geeft leerlingen maximaal de kans om te ontdekken welk niveau bij hen past. Dat betekent natuurlijk niet dat we een kind dat het vwo aankan, in de gemengde brugklas laten zitten. Dan gaan we sneller differentiëren.

Maatwerk
Want ja, het gaat natuurlijk altijd om maatwerk en differentiatie. Dat doen we al, zoals uit de voorbeelden in deze nieuwsbrief blijkt, maar we dromen verder. Het mooie is dat we als Cedergroep elkaar kunnen versterken. Misschien gaan we wel één lesdag in de week specifieke profielen op één school geven. Dan kunnen we meer variatie bieden en aan de specifieke wensen van leerlingen tegemoet komen. Of denk aan bijzondere vakken als Spaans of Chinees. Als je deze vakken op één locatie aanbiedt, kunnen leerlingen van alle Cederscholen daar gebruik van maken. Maatwerk staat dus voorop. Daar zetten we ons de komende jaren als Cedergroep voor in, zodat alle leerlingen – ook de Wesleys – met een diploma op het hoogst haalbare niveau de school verlaten.