Vertrek mevrouw Jonna Merkx, voorzitter College van Bestuur

Vertrek mevrouw Jonna Merkx, voorzitter College van Bestuur 4 juli 2017

Onze voorzitter van het College van Bestuur, mevrouw Jonna Merkx, gaat de Cedergroep met ingang van de zomervakantie verlaten. Mevrouw Merkx treedt per 1 oktober aan als voorzitter van het College van Bestuur van SchOOL, de Scholengroep voor Openbaar Onderwijs Lelystad. Onder de stichting vallen 19 scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

De Raad van Toezicht dankt Jonna Merkx voor haar grote inspanningen voor de Cedergroep. Sinds haar aantreden in 2011 is hard en met succes gewerkt aan de financiële stabiliteit en de kwaliteit van het onderwijs. Wij verliezen met Jonna Merkx een betrokken bestuurder die oog heeft voor de toekomst van leerlingen, maar wensen haar het allerbeste toe in haar toekomstige loopbaan.

De Raad van Toezicht zal zich beraden over de invulling van de nu ontstane vacature. Om hier recht aan te doen, stellen we vooralsnog eerst een interim-bestuurder aan. Naar verwachting gebeurt dit nog voor aanvang van de zomervakantie. Zodra er meer nieuws is, melden wij dit uiteraard op de website.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben aan de Raad van Toezicht dan kunt u ons benaderen via Gerda Mol Korving (e-mail g.mol@cedergroep.nl).