Van de voorzitter

Van de voorzitter 18 juli 2017

’Ceder staat op de kaart!’
Mijn vertrek als bestuurder van de Cedergroep is doorspekt met verschillende emoties. Enerzijds vind ik het heel jammer om de Cedergroep over te dragen aan een opvolger. Tegelijkertijd ben ik na ruim zes jaar toe aan een nieuwe uitdaging; passend bij mijn levensfase. Deze nieuwe uitdaging heb ik gevonden bij stichting SchOOL in Lelystad, waar ik vanaf 1 oktober 2017 aan de slag ga. Een scholengroep bestaande uit 19 basisscholen, een school voor speciaal onderwijs en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Voordat ik in het schoolleven van Lelystad stap, heb ik nog even tijd om me voor te bereiden op de volgende fase van mijn werkzame leven.

Mooie resultaten
De afgelopen zes jaar hebben we als Ceder veel bereikt met elkaar. Zo ben ik er trots op dat de Cedergroep financieel stabiel is, de basiskwaliteit is op orde. Maar nog belangrijker: de Cederscholen profileren hun onderwijs steeds meer. Onze scholen zetten zich bewust op de kaart. Terecht, want er zijn prachtige initiatieven te zien op het gebied van onderwijsinnovatie. Ook ben ik blij dat de onderlinge samenwerking tussen de scholen is gegroeid, collegiale visitaties en de Cederacademie zijn inmiddels gemeengoed geworden. Ten slotte ben ik er trots op dat de mening en visie van de Cedergroep meetellen in de onderwijswereld. In de vele samenwerkingsrelaties, zoals de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en de netwerken van collega-schoolbesturen, zijn wij een interessante samenwerkingspartner geworden. Ja, de Cedergroep staat positief op de kaart!

En nu door
In de afgelopen periode heb ik kunnen bijdragen aan het versterken van de samenwerking binnen en buiten de scholengroep. Dit zie je terug in de samenwerking binnen het vernieuwde team rectoren, maar ook tussen de teamleiders en de secties van de scholen zelf. De basis is er en die biedt alle kansen voor uitbreiding in de toekomst. Het recente initiatief van een uitwisseling van een leerling van het HWC naar het HLW toont voor mij de kracht van onze scholen. Ik geloof in wat wij met elkaar opgebouwd hebben. Mijn wens voor de toekomst? Blijf vertrouwen op de eigen kracht. Wat wij met elkaar opgebouwd hebben, maakt dat Ceder sterk genoeg is om de uitdagingen van het onderwijs van de toekomst aan te gaan.

Terugblik 2016
In het jaarverslag 2016 van de Cedergroep – vormgegeven in een modern jasje – staan de belangrijkste resultaten van het Cederbeleid van het afgelopen kalenderjaar. U leest hierin welke resultaten zijn behaald op onze speerpunten voor 2016. Belangrijkste speerpunt: onderwijskwaliteit voorop. In het jaarverslag vindt u bovendien een aantal aansprekende voorbeelden van de nieuwste ontwikkelingen op onze scholen. Ten slotte blikken we in het jaarverslag vooruit naar 2017. Wat zijn de gezamenlijke ambities voor de toekomst van onze leerlingen?

Vol vertrouwen
Ik draag nu het stokje over aan mijn opvolger, natuurlijk met pijn in het hart, maar ook vol vertrouwen. Omdat ik vertrouwen heb in de kracht van alle medewerkers van de Cederscholen. U zult het zonder mij moeten doen, maar ik wens u en alle collega’s van de Cedergroep vanaf deze plek het allerbeste.