Marcel van der Knaap benoemd tot interim-bestuurder Cedergroep

17 juli 2017

De Raad van Toezicht van de Cedergroep heeft Marcel van der Knaap benoemd tot voorzitter, ad interim, van het College van Bestuur. Marcel van der Knaap neemt het voorzitterschap waar vanaf 21 juli 2017, vanwege het vertrek van Jonna Merkx per die datum. Marcel van der Knaap heeft meerdere bestuurlijke functies bekleed in zowel het mbo als het vo. Zo was hij onder meer lid van de Bestuursraad van een Agrarisch Opleidingen Centrum en lid College van Bestuur van het Openbaar VO in Zaanstad. Van 2012 tot 2016 vervulde hij de functie van voorzitter College van Bestuur van het LMC, één van de drie grote vo-besturen in Rotterdam. Sinds een aantal jaar heeft hij als zelfstandige een advies/interim-praktijk waarin hij diverse onderwijsorganisaties ondersteunt.

De Cedergroep
Roeleke Vunderink, voorzitter Raad van Toezicht: “Ceder staat aan het begin van een nieuwe strategische periode. We willen als Cedergroep naar hoogwaardig en innovatief voortgezet onderwijs dat aansluit op datgene waar het vervolgonderwijs om vraagt. Met Marcel van der Knaap heeft de Raad van Toezicht het volste vertrouwen in, voortvarend door te kunnen gaan met het verder brengen van de ingezette koers van de Cedergroep.”

De nieuwe interim-bestuurder
Marcel van der Knaap: “Ik kijk ernaar uit om samen met de mensen binnen de Cedergroep aan het werk te gaan. De gesprekken met de Raad van Toezicht en de eerste kennismakingen met rectoren van de scholen, de GMR en het stafbureau hebben mij geïnspireerd om de ambities die de Cedergroep zich heeft gesteld te gaan realiseren.”

Het vervolg
De Raad van Toezicht zal zich op basis van de eerste bevindingen van de interim-bestuurder beraden over de termijn waarbinnen de functie weer door een vast bestuur zal worden ingevuld.

Indien u vragen heeft voor de Raad van Toezicht dan kunt u ons benaderen via Gerda Mol Korving, secretaris RvT (e-mailadres: g.mol@cedergroep.nl).