Peter Bergambagt volgt Gerritjan van Luin op als waarnemend rector bij het Hervormd Lyceum Zuid

Peter Bergambagt volgt Gerritjan van Luin op als waarnemend rector bij het Hervormd Lyceum Zuid 5 september 2017

Voor de zomervakantie heeft Gerritjan van Luin, waarnemend rector, besloten het Hervormd Lyceum Zuid (HLZ) te verlaten. Mevrouw Renske Bootz, sinds vorig schooljaar rector van het HLZ, kan door privé-omstandigheden niet langer fulltime beschikbaar zijn. In goed overleg met het bestuur heeft Renske daarom besloten de functie van rector binnen het HLZ neer te leggen. Renske blijft in de functie van conrector verbonden aan het HLZ.

Deze ontwikkelingen noodzaakte het bestuur uit te kijken naar een nieuwe schoolleider voor het HLZ en is verheugd die te hebben gevonden in de heer Peter Bergambagt. Vanaf dit schooljaar (2017-2018) is Peter Bergambagt benoemd als ad-interimrector van het Hervormd Lyceum Zuid. De procedure voor de werving van een nieuwe rector zal in de loop van dit jaar worden gestart.

De heer Bergambagt heeft jarenlange ervaring als schoolleider in het voortgezet onderwijs in verschillende regio’s van het land. Het bestuur verwacht dan ook, dat de heer Bergambagt goed in staat is om bij te dragen aan de ambities van het HLZ en is blij met deze benoeming.

De heer Bergambagt kijkt ernaar uit om als waarnemend rector de eindverantwoordelijkheid voor deze school in dit nieuwe schooljaar op zich te nemen.

Voor vragen over de aanstelling van de heer Bergambagt of de werving van de nieuwe rector kunt u contact opnemen met de voorzitter van het College van Bestuur a.i., de heer Marcel van der Knaap via het bestuurssecretariaat secretariaat@cedergroep.nl.