De Cedergroep zocht het uit

De Cedergroep zocht het uit 12 oktober 2017

Moet je je bestaande, oude schoolgebouwen vervangen of liggen er kansen voor renovatie? De Cedergroep zocht het uit.

De gemeente Amsterdam is momenteel bezig met, zoals dat zo mooi heet, ‘een herijking van haar integraal onderwijshuisvestingsplan’. De gemeente heeft ook de Cedergroep gevraagd naar haar huisvestingsbehoefte en hoe zij tegenover het renoveren van haar bestaande Amsterdamse gebouwen (HLW, HLZ en CSB) staat. Om hierop een gefundeerd antwoord te kunnen geven, heeft de Cedergroep Arcadis gevraagd onderzoek te doen naar de technisch-bouwkundige en onderwijskundige staat van de drie Amsterdamse gebouwen. De uitkomsten van het onderzoek zijn onlangs aan de scholen gepresenteerd en die gaan er met een team van experts mee aan de slag.