Kerst leeft op het HLZ

Kerst leeft op het HLZ 7 december 2017

Als je aan zijn leerlingen vraagt wat we nu precies met kerst vieren, weten veel leerlingen dat niet meer. Muziekdocent Eric Veeger vindt dat, welke achtergrond je ook hebt, ieder kind die verhalen moet kennen. Een bevlogen docent aan het woord:

“Het was voor mij de motivatie om 23 jaar geleden het Cultureel Kerstcafé te beginnen: samen kerst vieren en weten waarom we dat doen. Zo’n zestig brugklassers en een aantal tweedeklassers zingen een avond lang liedjes in kerstsfeer en treden op met een band voor hun ouders, docenten en medeleerlingen. Het was vanaf het begin een groot succes. Inmiddels is het een ingebed ritueel op het HLZ en presenteren we vanwege de enorme belangstelling nu twee avonden achter elkaar.

Al vanaf september vertel ik mijn brugklasleerlingen tijdens de muzieklessen dat ik ‘talent spot’. Vinden ze heel interessant. Tot aan de kerst zijn we samen veel aan het zingen, zowel binnen als buiten de lessen. Meedoen is vrijwillig. Iedereen mag met het koor meezingen, en er zijn een aantal leerlingen die een duet of solo zingen. Het mooie is dat ouders met een heel andere reden dan bijvoorbeeld een slecht rapport naar school komen. Vaak horen we ‘Goh, ik wist niet dat mijn kind zo prachtig kon zingen!’

Feest van het licht
We zien het Cultureel Kerstcafé echt als een viering. We vieren dat het vanaf nu weer lichter wordt. Niet alleen buiten maar ook in onszelf. Om dat gevoel luister bij te zetten kleden we de aula mooi aan en maken de leerlingen hapjes voor een koud buffet. De hele school staat even op z’n kop. Met de verkoop van de hapjes en de kaartverkoop halen we een behoorlijk bedrag op dat is bestemd voor het goede doel.
Onze collega Marco Dorstijn zet zich daar al jaren heel actief voor in. Zo heeft hij een langdurige samenwerking met Edukans opgezet. Eerder heeft hij al met lokale onderwijsinstellingen in Kenia een project ontwikkeld om zonneovens te maken, dat wij hebben gefinancierd. Nu gaat de opbrengst naar een soortgelijk project in Malawi. Zo’n project dat echt tot stand is gekomen met de lokale bevolking zorgt niet alleen voor beter onderwijs, maar ook voor een beter milieu en inkomen.

Wereldburgers
Het Cultureel Kerstcafé staat dus duidelijk niet op zichzelf. Om de leerlingen zich meer bewust te laten worden van de wereld om hen heen, heb ik daarnaast de verrijkingslessen ‘Mondiale Bewustwording’ ontwikkeld. Daarin komen thema’s als duurzaamheid, milieu en sociale rechtvaardigheid terug. Leerlingen reageren er heel goed op, de verhalen van kinderen uit andere werelddelen maken veel indruk op ze. Het mooiste zou zijn als wereldburgerschap in alle vakken terug zou komen, dan breng je echt samenhang aan in je onderwijs.”