Van de voorzitter

Van de voorzitter 1 februari 2018

Een stevig stafbureau
Een aantal weken geleden bezocht ik een van de Cederscholen tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst. Altijd goed om op de scholen te zijn, omdat je daar van collega’s hoort wat er speelt en waar behoefte aan is. Dat is belangrijk. Want hoewel men er vaak anders tegenaan kijkt, ik denk dat je er als bestuurder vooral hoort te zijn om het onderwijs, de docenten en het onderwijs ondersteunend personeel zo te faciliteren zodat zij tot volle bloei kunnen komen.

Talent behouden
Tijdens die bijeenkomst sprak een van de docenten mij aan. Hij vroeg me of er mogelijkheden zijn om zijn docentenloopbaan wat eerder af te bouwen. Na een dienstverband van ongeveer veertig jaar toch geen onredelijke vraag, zou je zeggen. Maar zijn toevoeging zette me pas echt aan het denken. ‘Ik wil’, zo zei hij, ‘zo graag ruimte maken voor een jonge, talentvolle collega die nu bij mij stage loopt en die als er straks geen vacature op onze school is, zeer waarschijnlijk naar een andere school vertrekt.’ Hij keek me wat langer aan en vervolgde: ‘Dat zou doodzonde zijn, want over anderhalf jaar ga ik met pensioen en krijgen we de vacature die dan vrijkomt, misschien moeilijk vervuld.’ Ik kon hem op dat moment niet anders antwoorden dat ik zijn vraag heel serieus neem, maar dat er op dit moment nog geen concreet beleid binnen de Cedergroep bestaat voor dit soort vragen. Helaas.

Centraal stafbureau
Ik besef dat er voor meer onderwerpen nog geen Cederbreed beleid is, bijvoorbeeld op het gebied van personeelsbeleid, huisvesting en onderhoud, kwaliteitszorg of inkoop. Ik heb de ambitie om ervoor te zorgen dat de Cedergroep in de toekomst aan dit soort wensen tegemoet kan komen. Daarom is het hard nodig dat er een centrale staf komt die het bestuur in staat stelt om hieraan te werken. Dat betekent dat taken die nu (deels) op de scholen worden uitgevoerd naar een wat steviger centraal stafbureau verschoven zullen worden. Let wel: het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de scholen hun eigen gezicht of zelfstandigheid verliezen. Ouders en leerlingen kiezen immers voor een unieke school die bij hun kind past, niet voor de Cedergroep. Die is in deze context een bestuurlijk merk en dat speelt bij de schoolkeuze een ondergeschikte rol. Laat dat vooral zo blijven.

Opvolger
Nu de werving van de nieuwe bestuurder door de Raad van Toezicht in volle gang is, is het van belang dat er straks ‘excellente ondersteuning’ komt die, met respect voor de autonomie van elke school, de organisatie in staat stelt om als bestuur optimaal te functioneren. Daarom werk ik als interim-bestuurder momenteel hard aan het vergroten van de kwaliteit van het Ceder-stafbureau. De oproepen voor ‘kwartiermakers’ vanuit de scholen op de domeinen Onderwijs & Kwaliteit, HRM, Financiën, Huisvesting & Facilitair en ICT die het afgelopen half jaar onder alle medewerkers zijn verspreid, droegen daaraan bij. Met de rectoren, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en natuurlijk de Raad van Toezicht is uitvoerig overleg geweest over de voorbereiding naar een ander soort stafbureau. Met als resultaat dat naar verwachting het nieuwe stafbureau van de Cedergroep al komend voorjaar in de steigers staat. De nieuwe bestuurder kan vervolgens aan de slag, bijvoorbeeld met de vraag van de collega die plaats wil maken voor jong en aanstormend talent. Hoewel, als het dan nog nodig is, want ik kon het natuurlijk niet laten om hierop alvast een antwoord te formuleren en een plan voor te bedenken…

Ik wens u alle goeds, en hoop u in een volgende nieuwsbrief meer te kunnen vertellen over mijn opvolger.