Aandacht voor een positieve groep

Aandacht voor een positieve groep 1 februari 2018

‘Hoe zorgen ze op het Hermann Wesselink College (HWC) in Amstelveen voor een veilig klimaat binnen hun school? Welke regels zijn er en hoe dragen mentoren, ondersteunend personeel, ouders en niet te vergeten leerlingen zelf hier hun steentje aan bij?’ Een gesprek met zorgcoördinator Jolanda van Veen.

“Laat ik vooropstellen dat het hier eigenlijk heel goed gaat,” steekt Jolanda van wal, “over het algemeen heerst er een heel veilig klimaat bij ons op school.” Toch hebben ze er op het HWC voor gekozen om dit jaar extra aandacht te schenken aan positieve groepsvorming. Een groepje enthousiaste docenten had wel ideeën hoe dat vorm te geven. Voor de nieuwe brugklassers is de introductieweek nu anders ingevuld. “Zo’n startweek is natuurlijk heel belangrijk”, legt Jolanda uit, “we hebben dit jaar voor het eerst gewerkt met een ander introductieprogramma voor de brugklassen. Bijvoorbeeld het programma ‘Strijd der Elementen’, waar leerlingen worden uitgedaagd om een team te vormen. Ze hebben ook allerlei opdrachten uitgevoerd om elkaar beter te leren kennen, en deelgenomen aan een culturele dag.” Ook voor de andere leerjaren is er dit jaar meer aandacht voor positieve groepsvorming. Veel klassen zijn gestart met een groepsactiviteit en de werkgroep heeft suggesties aangedragen voor ‘teambuildende’ opdrachten. “De eerste ervaringen van de mentoren zijn positief. Het helpt echt om een veilige groep, waar pesten niet thuishoort, te creëren.”

Rustige pauzes
Veiligheid begint volgens Jolanda in de klas, maar ook buiten de lessen moet er aandacht zijn voor die positieve sfeer. Met 1700 leerlingen is dat vooral tijdens de pauzes best een uitdaging. “We hebben maatregelen getroffen om zo veel mogelijk iedereen een rustige pauze te laten hebben”, legt Jolanda uit, “niet alle leerlingen hebben de eerste pauze tegelijkertijd, er wordt goed gesurveilleerd, leerlingen mogen niet in het lesgebouw pauzeren en alleen de brugklassers mogen in de aula hun boterham opeten.” Maar hiermee zijn ze er nog niet, het is gewoon vol, dat vraagt om aanpassingen van iedereen. “Over twee jaar krijgen we een nieuw gebouw, dat biedt gelukkig weer nieuwe kansen.”

Wijzer op social
Het HWC heeft nog meer wensen voor de toekomst, bijvoorbeeld op het gebied van mediawijsheid. Jolanda: “Nu besteden we daar soms aandacht aan, en ook de Oudercommissie organiseert hierover thema-avonden, maar we bekijken of we structureel lessen over dit thema aan gaan bieden. Als docent weet je niet altijd wat zich buiten schooltijd afspeelt, op bijvoorbeeld social media. Als er incidenten zijn, grijpen we daar natuurlijk gelijk op in; het HWC hanteert daarvoor een pestprotocol. Maar het lijkt ons verstandig om leerlingen op het gebied van social media meer bewustwording bij te brengen. Leerlingen lopen misschien wel voor qua nieuwste apps en gadgets, maar welke consequenties hun gedrag op social media heeft: daar kunnen we ze nog wel bij helpen.”