Op de CSB doen leerlingen het zelf!

Op de CSB doen leerlingen het zelf! 1 februari 2018

Op de CSB werken ze dagelijks aan een veilig klimaat. Dat gebeurt onder andere door het ondernemen van leuke groepsactiviteiten, het bekijken van een toneelstuk over pesten en door rollenspellen in de klas. Mentoren spelen daarbij een belangrijke rol. Bijzonder op de CSB is dat leerlingen ook zelf verantwoordelijkheid nemen voor een veilige en prettige sfeer op school. Twee projecten uitgelicht.

1. Jongerenrechtbank
Het fenomeen jongerenrechtbank is, overgewaaid uit Amerika, in 2014 op drie Nederlandse scholen gestart, onder andere op de CSB. Deze rechtbank bestaat uit leerlingen die kleine vergrijpen van andere leerlingen behandelen, zoals diefstal en vechtpartijen. Voor de behandeling van zo’n zaak is het belangrijkste uitgangspunt dat de betrokken leerling zelf verantwoordelijkheid wil nemen voor wat hij of zij heeft gedaan. Het doel van de behandeling door de jongerenrechtbank is om samen met alle directbetrokkenen een goede uitkomst te vinden, die gericht is op herstel van wat is misgegaan. Dat wil zeggen ‘oplossen in plaats van (alleen) straffen’. Op die manier wordt gekeken naar wat nodig en redelijk is om na de gebeurtenis op onze school weer samen met elkaar verder te kunnen.

Officiële beëdiging
In de jongerenrechtbank zitten leerlingen van onze school, die zijn getraind door professionals zoals politiemensen, advocaten, rechters, officieren van justitie en mediators. Elk jaar wordt hiervoor een nieuwe groep leerlingen op basis van vrijwilligheid opgeleid en officieel beëdigd door een rechter in de rechtbank Amsterdam. In 2017 zijn weer acht havo 4-leerlingen van de CSB officieel beëdigd als lid van de jongerenrechtbank.

2. Schoolwacht
Leerlingen uit de derde klassen surveilleren drie keer per schooljaar een week in de pauzes, zowel in als buiten de school. Tijdens die surveillance moeten zij erop toezien dat leerlingen zich aan de regels houden, zoals bijvoorbeeld hun afval in de afvalbakken gooien. De leerlingen leren om asociaal gedrag om te buigen in sociaal gedrag. De leerlingen die dit doen, worden begeleid door medewerkers van de school en krijgen aan het eind van het project een certificaat.