Mediarijbewijs in de brugklas

Mediarijbewijs in de brugklas 1 februari 2018

Sinds dit schooljaar krijgen brugklasleerlingen op het VeenLanden College een wel heel bijzonder vak: MWO, MediaWijsheid en Office. Deze week zijn de eerste mediarijbewijzen uitgereikt.

Het afgelopen half jaar volgden brugklasleerlingen lessen over onder meer sociale media en hoe ze dat veilig kunnen gebruiken. Omgangsvormen op sociale media, privacywetgeving en wat te doen als je gepest wordt via internet: het kwam allemaal aan bod. Het is de leerlingen wel duidelijk geworden dat de impact die sociale media hebben, verder reikt dan alleen de schoolomgeving. Alle reden dus om daar voorzichtig en doordacht mee om te gaan; niet alleen voor je eigen veiligheid maar ook in het belang van de veiligheid van anderen.

Social media
Zorgcoördinator van het VeenLanden College, Joyce Heijlaerts: “Het gebruik van sociale media is steeds meer van invloed op het dagelijkse leven van leerlingen. Het zijn zaken waar leerlingen mee om moeten leren gaan; kennis is daarbij erg belangrijk.” Beperkte een pesterijtje zich vroeger tot het schoolplein, tegenwoordig is een leerling volgens Heijlaerts ook thuis kwetsbaar door het gebruik van internet, sociale media en berichtendiensten als Messenger en Whatsapp. Pesten zelf is onzichtbaarder geworden voor de directe omgeving. Reden om leerlingen al jong voor te lichten over de gevolgen van pesten en ze aan te zetten om goed na te denken over de keuzes die ze maken op social media. Naast social media kwam ook het veilig opzoeken en het gebruik van informatie tijdens de lessen aan bod. Internet heeft een grote invloed op de informatievoorziening en het onderwijs. Heijlaerts: “Deze leerlingen zijn er dankzij de lessen mediawijsheid nu helemaal klaar voor!”