Interview HLZ-rector Wilfred Vlakveld

Interview HLZ-rector Wilfred Vlakveld 1 februari 2018

‘Alles zit al in de school’
Op het Hervormd Lyceum Zuid (HLZ) zijn ze blij met de komst van nieuwe rector Wilfred Vlakveld. Met zijn jarenlange ervaring als leidinggevende in het voortgezet onderwijs wil hij de komende jaren de kracht van het HLZ verder uitbouwen en een stabiele koers gaan varen. Een kennismaking.

Gefeliciteerd met je nieuwe baan! Zin in?
Zeker, ik heb jarenlang op het Calandlyceum in Amsterdam-West gewerkt. Van docent aardrijkskunde naar afdelingsleider naar adjunct-directeur van de havo. In 2012 breidde de school uit met een tweede vestiging en twee jaar later werd ik directeur van het Centraal Bureau (SOVOP) dat de kaders voor beide scholen uitschreef. Het afgelopen jaar heb ik me als directeur Onderwijsinnovatie en Kwaliteit vooral met innovaties binnen het onderwijs beziggehouden. Een boeiende opdracht, maar ik miste het werkelijke contact met de school; met docenten en leerlingen. De vacature voor de rector van het HLZ kwam precies op het juiste moment. Ik sta te popelen om half februari als rector aan de slag te gaan.

Je bent nog niet officieel begonnen, maar wat zijn je verwachtingen?
Het HLZ is een mooie school. Er ligt ook nog een aantal uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van ICT en het onderhoud van het gebouw. De huidige interim-rector Peter Bergambagt heeft het afgelopen half jaar aan deze aspecten gewerkt en de basis gelegd voor een werkbare onderwijsvisie. Het zou zonde zijn om deze ideeën niet te gebruiken.

Hoe ga je dat doen?
Ik ben ervan overtuigd dat de thema’s die binnen de school leven, al bekend zijn. Waar zijn we trots op, welke zaken kunnen beter? De antwoorden daarop zitten al in de school, in de mensen die er werken. Daarom ga ik de komende tijd met alle docenten en directieleden, maar ook met het onderwijsondersteunend personeel en externe partijen zoals gemeente en collega-scholen in gesprek. Voor de zomer wil ik die kennismakingsgesprekken afgerond hebben.

In gesprek dus. Ligt daar ook jouw kracht?
Dat denk ik wel, ik hoor vaak terug dat ik goed kan luisteren. Ik probeer ruimte en veiligheid te creëren zodat anderen kunnen schitteren. Je kunt mij niet gelukkiger maken met een docent die mijn kamer binnenloopt met een goed plan. Als rector moet je dat faciliteren en de kaders uitzetten waarbinnen je werknemers kunnen floreren. Daarbij houd ik wel van een beetje lef: ik zoek graag de grenzen op van wat mogelijk is, wijs mensen erop dat de ruimte er is om nieuwe dingen te doen. Dat vind ik wel een sport. Noem het creativiteit?

Is het een meerwaarde dat het HLZ onderdeel is van de Cedergroep?
Ik vind het erg leuk om met vier andere rectoren samen te gaan werken. Zoals ik het nu inschat zijn het redelijk autonome scholen; hoe we elkaar meer kunnen versterken ga ik de komende tijd ontdekken.

Waar staat het HLZ over vijf jaar?
Het is een school met een rijke traditie, die moeten we in ere houden. Vanuit de klassieke insteek moderniseren we het onderwijs. Wat mij betreft dragen we die boodschap nog duidelijker uit naar de toekomst. Daar ga ik me in elk geval hard voor maken.