Van de voorzitter

Van de voorzitter 18 april 2018

Een maand of zeven geleden stelde ik mij aan u voor in mijn eerste ‘Van de voorzitter’. Ik schreef u onder meer over mijn ambities als interim-voorzitter van het College van Bestuur: “Er is een wereld te winnen in het doelmatig inzetten van middelen en het beter samenwerken. Maar denk ook aan het verbeteren van de interne mobiliteit zoals de doorstroming van docenten. Laten we vooral een kijkje nemen in elkaars keuken en leren van elkaar. Die kansen liggen er. Samen met rectoren, docenten en de GMR wil ik bekijken hoe de Cedergroep van meerwaarde voor de scholen kan zijn. Op basis van al mijn bevindingen en ervaringen ga ik werken aan een fundament van de Cedergroep waarop en waarmee mijn opvolger verder kan bouwen. Zonder dat de Cederscholen hun eigen gezicht verliezen.”

Grote stappen
Inmiddels zijn daarin een paar reuzestappen gezet: de opbouw van een Cederstafbureau is in volle gang – gesteund door de Raad van Toezicht, het College van Rectoren en GMR. De geplande staffuncties zijn vóór eind april vrijwel allemaal bezet en – en dit beschouw ik als een groot winstpunt – er zijn uitsluitend collega’s benoemd die al binnen de Cedergroep werkten. Zoals ik hoopte en verwachtte blijkt er meer dan voldoende kwaliteit onder onze collega’s te zijn om alle functies intern te bezetten. Het in stelling brengen van de centrale staf is daarmee vrijwel afgerond. En de zoektocht naar effectieve samenwerking en het realiseren van schaalvoordelen – uiteraard met respect voor de autonomie van de vijf scholen – kan van start gaan. Toch is er afgelopen maanden al gewerkt aan een aantal concrete beleidsplannen. Ik noem bijvoorbeeld het mobiliteitsbeleid, het zogenaamde generatiepact waarover ik in februari al impliciet schreef (verderop in deze nieuwsbrief meer), het verder bouwen aan de kwaliteitscyclus en het herijken van het meerjarenonderhoud aan onze schoolgebouwen. Het zijn zomaar wat voorbeelden van speerpunten die afgerond zijn of binnenkort afgerond worden.

Opvolger
Niet onbelangrijk is ook het geweldig mooie begin van samenwerking dat wij maakten tijdens de Cederconferentie van 20 maart jongstleden. Het was een groot genoegen om de evaluatieresultaten van de conferentie door te nemen. Wat iedereen al proefde tijdens de bijeenkomst vonden we nadrukkelijk terug in de evaluatieformulieren: samenwerken en uitwisselen staan hoog op de agenda van alle Cedercollega’s; van docenten tot Onderwijs Ondersteunend Personeel. Het College van Rectoren buigt zich de komende weken over de vraag hoe hier een vervolg aan te geven. Dat gaat dan gebeuren onder uw nieuwe voorzitter van het College van Bestuur, Duco Adema. Ik weet zeker dat hij de komende jaren met succes verder gaat werken met de klaarliggende bouwstenen voor een mooie groep van scholen. Ik wens hem daarbij alle goeds!