Generatiepact

Generatiepact 18 april 2018

In de afgelopen jaren is de mogelijkheid om medewerkers vervroegd uit te laten treden met een vergoeding, min of meer aan banden gelegd door fiscale maatregelen.

Dit vanuit het idee dat mensen langer moeten doorwerken. Voortvloeiend uit de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, bereikten ons steeds vaker vragen over de mogelijkheden om eerder (deels) te stoppen, om zo het werkzame leven op een prettige manier af te kunnen ronden. De afgelopen periode heeft de Cedergroep een regeling ontwikkeld; passend binnen het kader van duurzame inzetbaarheid. Het gaat hierbij om het zogeheten ‘generatiepact’. Deze tijdelijke regeling houdt in dat een medewerker aan het eind van de loopbaan in de gelegenheid gesteld wordt om de belasting geleidelijk af te bouwen (minder uren werken), zonder grote gevolgen voor het inkomen en het pensioen. De komende periode worden de medewerkers die op grond van de vastgestelde leeftijdscriteria in aanmerking komen voor het generatiepact, aangeschreven. Zij kunnen dan eenmalig besluiten gebruik te maken van de regeling. Bijkomend voordeel van het generatiepact is dat jong talent behouden of ingezet kan worden.