Voortgang nieuwbouw HWC

Voortgang nieuwbouw HWC 18 april 2018

“Laat ik vooropstellen dat we staan te popelen om het startschot voor de nieuwbouw te geven”, steekt rector Bert Kozijn van het Hermann Wesselink College (HWC) uit Amstelveen enthousiast van wal, “er ligt gewoon een fantastisch ontwerp dat tot de verbeelding spreekt.”

Dat ontwerp voldoet in optima forma aan het programma van eisen, dat voor de zomer met ondersteuning van bbn adviseurs is afgerond. De nieuwbouw is een mooie afspiegeling van hoe je je onderwijs van nu inricht: met diverse vleugels die thematisch zijn ingericht, waar leerlingen van alle niveaus en leerjaren door elkaar les krijgen en een apart top-sportgebouw (in samenwerking met Sportbedrijf Amstelveen). Bovendien voldoet het aan alle duurzaamheidseisen van deze tijd. Geen wonder dus dat niet alleen rector Bert Kozijn, maar ook de docenten en leerlingen reikhalzend uitkijken naar de nieuwbouw. Daarvoor moet nog wel een aantal hobbels genomen worden. Kozijn: “De definitieve gunning voor de aanbesteding heeft nog niet plaatsgevonden, dat heeft te maken met een overbrugging tussen de bouwsom en het bouwkrediet. We zijn daarover met alle betrokkenen — gemeente, bouwaanbieder en de Cedergroep zelf — in gesprek en hopen voor de zomer uitsluitsel te hebben.” De planning is dan om in het najaar het terrein startklaar te maken en in februari 2019 te starten met de bouw die zo’n 14 à 15 maanden zal duren. Kozijn: “Dat zal enige overlast geven, maar er komt iets heel moois voor terug!”