Een nieuw stafbureau!

Een nieuw stafbureau!

Een deel van het stafbureau: v.l.n.r. boven: Willeke Wolfslag (HR-manager), Iris Broerse (bestuurssecretaresse), Jolanda Tijnagel (teamleider Onderwijs & Kwaliteit), Mart Heertjes (teamleider Huisvesting & Facilitair), Renske Bootz (bestuurssecretaris) v.l.n.r. onder: Chantal de Jong (telefoniste/receptioniste), Mirjam Brouwers (financieel medewerker), Duco Adema (voorzitter CvB), Marga Heijenk (teamleider Financiën), Jorrit Groenevelt (teamleider ICT)

11 juli 2018

Het stafbureau van de Cedergroep is uitgebreid. Door sommige zaken gemeenschappelijk te organiseren, kunnen de scholen nog beter ondersteund worden.

Het nieuwe stafbureau bestaat uit vijf teamleiders die allemaal verantwoordelijk zijn voor een van de beleidsterreinen: Financiën, Huisvesting & Facilitair, HRM, Onderwijs & Kwaliteit en ICT. Sommige teamleiders sturen op hun beurt weer een team van medewerkers aan. Vanaf komend schooljaar werken er 15 mensen op het stafbureau, dat een nieuwe plek krijgt in het gebouw van de CSB. Zij zijn voor een groot deel afkomstig van de scholen, en staan dus in verbinding met hun beleidsterrein én kennen de praktijk. Dat is waardevol. Het team staat te popelen om te beginnen. Hieronder stellen zij zich graag aan u voor:

Marga Heijenk (Financiën): “Als teamleider Financiën ben ik verantwoordelijk voor de planning- en controlcyclus, van begroting tot jaarrekening en alles wat daartussen zit. Daarnaast adviseer ik bestuurder en rectoren bij onder andere investeringsbeslissingen, budgetteren en fiscale zaken. Mijn team op het stafbureau bestaat uit: Mirjam Brouwers, John Bond (HLZ) en Sonja Gerritsen (HWC). Samen met de financiële medewerkers van de scholen werken we aan een soepel lopende financiële administratie.”

Mart Heertjes (Huisvesting & Facilitair): “Binnen het stafbureau ben ik verantwoordelijk voor huisvesting en facilitaire zaken. Het gaat om zes schoolgebouwen en de facilitaire inkoop die Europees moet worden aanbesteed. Ik ga de mogelijkheden onderzoeken om de inkoop samen te voegen zodat alle scholen met één leverancier samenwerken. Belangrijkste opdrachten voor de komende tijd: nieuwbouw HWC, implementatie schoonmaakonderhoud vanaf 1 augustus 2018, Project Gezonde Schoolgebouwen HLW en de aanpassingen van het Cederkantoor.”

Jolanda Tijnagel (Onderwijs & Kwaliteit): “Ik ben teamleider Onderwijs en Kwaliteit. Sinds 15 jaar werk ik op het VLC als applicatiebeheerder, de eerste jaren ook als roostermaker. De afgelopen twee jaar heb ik mij verdiept in het kwaliteitsbeheer. Ik vind het een uitdaging om dit op Cederniveau uit te breiden. In mijn werkzaamheden op het stafbureau word ik ondersteund door Dick Alkema. Samen met de kwaliteitsmedewerkers van de verschillende scholen willen we de kwaliteitscultuur binnen Ceder versterken.”

Jorrit Groenevelt (ICT): “Als teamleider ICT ben ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ICT binnen de Cedergroep. Een uitgebreid takenpakket waarbij zowel op technisch als onderwijskundig gebied veel uitdagingen liggen voor de komende jaren. Daarnaast adviseer ik de bestuurder en rectoren bij de keuzes binnen ICT en zorg ik voor de dagelijkse aansturing binnen het team ICT. Gelukkig kan ik bouwen op een team van zeer bekwame ICT’ers. Dat team bestaat op het stafbureau uit: Marco Rodrigues, Burton Hibbeler, Niels Willems en Judith Verzijden. Zij werken nauw samen met de ICT-collega’s op de scholen.”

Het team HRM: op dit moment vindt de afronding plaats van de sollicitatieprocedure teamleider HRM. De nieuwe teamleider gaat onder andere samenwerken met Willeke Wolfslag, Karin Brekhof (personeels- en salarisadministratie) en Joke Sitsen (Ceder Academie). Karin en Joke zijn nieuwe collega’s in het team. Willeke Wolfslag is al sinds 2005 werkzaam als HR-manager op het stafbureau. Zij gaat zich in het HRM-team vooral richten op zaken rond personeelsdossiers en langdurig verzuim.

Renske Bootz (Bestuurssecretaris): “Als bestuurssecretaris ben ik de rechterhand van de voorzitter van het College van Bestuur Duco Adema en tevens ondersteun ik de Raad van Toezicht. Maar ik heb vooral een spilfunctie: ik ben de schakel tussen bestuur, Raad van Toezicht, interne en externe relaties. Dat was een van de redenen om op deze functie te solliciteren: ik krijg op deze manier inzicht in alle onderwijsdomeinen en heb veel contact met alle betrokkenen bij elk proces. Daarnaast mag ik ondersteunen, coördineren en gevraagd en ongevraagd advies geven. Die werkwoorden passen wel bij mij!”