We gaan beginnen!

We gaan beginnen! 11 juli 2018

Zoals onze voorzitter Duco Adema al aangaf, is er de afgelopen tijd veel gebeurd omtrent de nieuwbouw op het HWC.
Er was namelijk nog een aanzienlijk gat tussen bouwsom en bouwkrediet. Dat gat heeft het HWC na veel gesprekken met de gemeente Amstelveen weten te overbruggen. Het college van B&W heeft inmiddels een verstrekkend voorstel aan de gemeenteraad van Amstelveen gedaan om het krediet aanzienlijk te verhogen. Het HWC is vanzelfsprekend zeer blij met dit voorstel. Op 18 juli spreekt de gemeenteraad van Amstelveen zich hierover uit. Een nieuwe stap op weg naar nieuwbouw van het HWC!