Kwaliteitsniveau omhoog

Kwaliteitsniveau omhoog 9 oktober 2018

Eén van de afdelingen van het nieuwe Cederbureau is Onderwijs & Kwaliteit. Deze afdeling is in het leven geroepen omdat Ceder onderwijskwaliteit vanzelfsprekend hoog in het vaandel heeft staan; daarnaast is sinds vorig jaar het inspectietoezicht veranderd. Eén van de veranderingen is dat het bestuur, meer dan voorheen, het eerste aanspreekpunt is voor het toezicht.

Aan de slag
Jolanda Tijnagel coördineert de ontwikkeling van de kwaliteitsagenda voor de scholen van de Cedergroep. Uit de gesprekken die zij voerde met collega’s op de scholen blijkt dat we niet alleen moeten werken aan de verbetering van onze kwaliteitscycli, maar ook aan de kwaliteitscultuur. Jolanda: “De kwaliteitscheck moet niet worden gezien als controle, maar als een manier om ons onderwijs te verbeteren.” Dat besef moet steeds groter worden. Hiervoor is er een werkgroep samengesteld die bestaat uit ‘eindverantwoordelijken kwaliteit’ en kwaliteitsmedewerkers. “We zijn nog niet op volle sterkte, maar het idee is dat elke school een kwaliteitsmedewerker heeft die alle data verzamelt. De eindverantwoordelijke kwaliteit zorgt ervoor dat men in de school aan de slag gaat met deze resultaten.”

Kwaliteitsagenda
Daarnaast stelt de werkgroep een kwaliteitsagenda op die structureel de kwaliteit van de scholen monitort. Daarop staan bijvoorbeeld de onderwijsresultaten van de Inspectie van het Onderwijs, de leerlingenenquêtes, maar ook visitaties en de managementrapportages die drie keer per jaar worden gemaakt. Daarvoor worden verschillende data verzameld: de slagingspercentages en eindexamencijfers t.o.v. het landelijk gemiddelde, de doorstroomgegevens, het aantal instromers, onderwijstijd, et cetera. Jolanda: “Het heeft allemaal tot doel om de kwaliteit van de scholen goed in beeld te krijgen, te analyseren hoe we ervoor staan en te kijken hoe we de kwaliteit nog meer kunnen verbeteren.”