Steuntje in de rug

Steuntje in de rug 9 oktober 2018

Al onze medewerkers werken continu aan hun professionele ontwikkeling. Soms gebeurt dat extern, maar waarom zou je niet bínnen de school de ondersteuning krijgen die je nodig hebt? Daarom zijn er binnen de Cedergroep de afgelopen twee jaar vijf coaches opgeleid die met ingang van dit schooljaar hun expertise inzetten voor medewerkers die net dat steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Professionele ontwikkeling
De begeleiding is gericht op de professionele ontwikkeling van de medewerker. Dit gebeurt door:
- Het verruimen van kennis en inzichten
- Het verwerven en gericht toepassen van vaardigheden
- Het vergroten van het zelfbewustzijn
- Het bevorderen van het lerend en reflecterend vermogen
- Het nemen van regie voor het eigen leerproces binnen de werksituatie

Hoe gaat dat in zijn werk?
De gecoachte wordt in samenspraak met zijn/haar leidinggevende aangemeld voor een ‘coachtraject’. In de aanmelding wordt de door hen opgestelde coachvraag besproken met de coach. Ook de duur van het traject wordt hier bepaald. Tijdens het eerste gesprek met de gecoachte wordt de zogeheten coachvraag verkend, onderzocht en omschreven. Op basis daarvan worden haalbare doelen opgesteld. De medewerker gaat hiermee aan de slag. Maar ook nadat het officiële traject is afgerond, werkt de medewerker verder aan zijn/haar professionalisering. Samen met de coach maakt de gecoachte een ontwikkelplan (POP). Dit plan bespreekt de gecoachte met zijn/haar leidinggevende. Door middel van een evaluatieformulier wordt het traject zorgvuldig geëvalueerd.

De coaches zijn allen opgeleid als coach en geregistreerd bij de NOBCO, de beroepsorganisatie voor coaches.

Als medewerkers zich willen aanmelden kan dat via coachgroep@cedergroep.nl